Aardgasvrij Capelle (Warmtetransitie)

De Rijksoverheid heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten zijn. We moeten dus nieuwe duurzame alternatieven vinden voor de verwarming van gebouwen, warm tapwater en koken.

Warmtetransitieagenda
Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk in 2021 een warmtetransitieplan hebben. In dat plan komt te staan wat per wijk naar alle waarschijnlijkheid het alternatief is voor aardgas en welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Vervolgens wordt per wijk een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Hierin komt te staan wat het definitieve alternatief is voor aardgas en wie dit alternatief gaat realiseren en/of exploiteren. De afgelopen maanden hebben wij een concept warmtetransitieagenda opgesteld. Hierin bepalen we de richting hoe we in Capelle aan den IJssel de overstap maken naar aardgasvrij. Het is nog niet bekend welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Dat willen we eind 2019 in beeld hebben gebracht.

Klik hier voor concept Warmtetransitieagenda (versie 24 oktober 2018)

Ter inzage
De concept warmtetransitieagenda heeft ter inzage gelegen vanaf donderdag 25 oktober 2018 t/m woensdag 5 december. Iedereen kon in deze periode reageren op de voorlopige versie.

Hoe gaat het verder?
De inspraakreacties worden verwerkt in de warmtetransitieagenda en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer. Naar verwachting neem de gemeenteraad in april 2019 een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt de uiteindelijke warmtetransitieagenda vast.

iReport Aardgasvrij
Het iReport is een digitale uitwerking van de warmtetransitieagenda. In het iReport wordt aan de hand van interactieve kaarten informatie gegeven over het huidige aardgasverbruik in Capelle aan den IJssel. Ook vind je in dit rapport wat technische mogelijkheden zijn en op welke plekken in Capelle deze toepasbaar zijn. Klik hier voor het iReport.