Aardgasvrij Capelle (Warmtetransitie)

De Rijksoverheid heeft besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland uiterlijk in 2050 aardgasvrij moeten zijn. We moeten dus nieuwe duurzame alternatieven vinden voor de verwarming van gebouwen, warm tapwater en koken.

Warmtetransitieagenda
Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk in 2021 een warmtetransitieplan hebben. In dat plan komt te staan wat per wijk naar alle waarschijnlijkheid het alternatief is voor aardgas en welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Vervolgens wordt per wijk een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Hierin komt te staan wat het definitieve alternatief is voor aardgas en wie dit alternatief gaat realiseren en/of exploiteren. De afgelopen maanden hebben wij een concept warmtetransitieagenda opgesteld. Hierin bepalen we de richting hoe we in Capelle aan den IJssel de overstap maken naar aardgasvrij. Het is nog niet bekend welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Dat willen we eind 2019 in beeld hebben gebracht.

 

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar
De concept warmtetransitieagenda is te raadplegen via:

  • deze link op de website (pdf-versie)
  • in het gemeentehuis (Rivierweg 111)
    Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur
  • in het Energiecafé (Amnestyplein 3)
    Openingstijden: elke donderdag geopend van 10:00 uur tot 16:00 uur en op dinsdag 20 november tussen 19:00 en 21:00 uur.

Ter inzage
De concept warmtetransitieagenda ligt ter inzage vanaf donderdag 25 oktober 2018 t/m woensdag 5 december. Iedereen kan in deze periode reageren op de voorlopige versie. U kunt een reactie indienen:

  1. door het sturen van een e-mail aan duurzaam@capelleaandenijssel.nl;
  2. door het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van ‘concept warmtetransitieagenda’;
  3. door het mondeling geven van een reactie (stellen van vragen). Hiervoor maakt u een afspraak met Marco de Regt, telefoonnummer (010) 284 8558, e-mail: duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Energiecafé
In de ter inzage periode is er gelegenheid om in gesprek te gaan, vragen te stellen of zorgen te delen. Dit kunt u doen in het Energiecafé in de Werkkamer (Amnestyplein 3 2903 AS Capelle aan den IJssel). Het Energiecafé is elke donderdag geopend van 10:00 tot 16:00 uur. Daarnaast is het Energiecafé geopend op dinsdag 20 november 2018 tussen 19:00 en 21:00 uur.

Hoe gaat het verder?
De inspraakreacties worden verwerkt in de warmtetransitieagenda en ter consultatie aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 28 of 29 januari 2019. De gemeenteraad neemt een besluit over de naar voren gebrachte zienswijzen en stelt de uiteindelijke warmtetransitieagenda vast.

iReport Aardgasvrij
Het iReport is een digitale uitwerking van de warmtetransitieagenda. In het iReport wordt aan de hand van interactieve kaarten informatie gegeven over het huidige aardgasverbruik in Capelle aan den IJssel. Ook vind je in dit rapport wat technische mogelijkheden zijn en op welke plekken in Capelle deze toepasbaar zijn. Klik hier voor het iReport.