Fabrikanten hebben na het productieproces resten metaal, folie, kunststof, textiel, hout en leer over. Deze materialen zijn schoon en worden vaak gescheiden ingezameld. Architecten, ontwerpers en andere fabrikanten kunnen deze restmaterialen vaak goed gebruiken voor hun projecten. Via WasteBase vinden de verkopers en kopers elkaar. Op deze manier worden de restmaterialen slimmer gebruikt, is er minder afval en gaat de impact op het milieu omlaag. De markplaats van WasteBase draagt bij aan een duurzamere toekomst voor Nederlandse fabrikanten én aan een circulaire economie. Mogelijk liggen hier ook kansen voor Capelse bedrijven.