Voor bewoners

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen gas meer gebruikt voor het verwarmen van je woning, voor warm water en om te koken. Er zijn alternatieven, zowel individueel als collectief. De gemeente onderzoekt per wijk of er een collectieve oplossing mogelijk is, in de warmtetransitieagenda geven we aan voor welke wijken dit kansrijk is.

Er is geen standaardoplossing. Individuele oplossingen zijn het gebruik van elektriciteit (zoals een warmtepomp, infrarood of een elektrische cv-ketel), collectief betekent een aansluiting op een warmtenet (dit kan hoge temperatuur zijn zoals stadsverwarming of een lagere temperatuur door middel van bodemwarmte). De keuze voor een alternatief is altijd maatwerk. In het maken van concrete plannen worden bewoners altijd betrokken.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkom je in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Om woningen te verwarmen zonder aardgas kan gebruik gemaakt worden van een aansluiting op een collectief warmtenet, een warmtepomp per woning of centraal in het gebouw van een appartementencomplex, of infraroodverwarming.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar stadsverwarming?

Voordat overgeschakeld wordt op een warmtenet kunnen al stappen worden gezet: het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de vloer, spouw en dak, slimmer verwarmen door bijvoorbeeld thermostaatknoppen, een slimme thermostaat, of door over te stappen op elektrisch koken. Dit zijn zogenaamde “No regret maatregelen”.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. Je kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van jouw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Wat betekent haalbaar en betaalbaar in deze context?

Wij vinden het essentieel dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten zullen stijgen, met name door een hogere aardgasprijs.

Op de lange termijn streven we ernaar  dat de woonlasten betaalbaar blijven en Capellenaren  in comfortabele, toekomstbestendige woningen kunnen  leven. Bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen in het kader van de energietransitie streven wij naar woonlastenneutraliteit.

Wat betekent dit?

Voor huurders wordt een verhoging van de huur gecompenseerd  door lagere energielasten.

Voor eigenaren/bewoners zien wij dat als aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend.

Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de gemiddelde kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Ik heb geen problemen met aardgas, dus waarom zou ik het vervangen?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is en dat betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Op den duur krijgt iedereen in Nederland hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent  vrij om nu al zelf verduurzamingstappen te nemen richting een aardgasvrije woning, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Wanneer de gemeente verwacht dat uw wijk  de overstap maakt naar aardgasvrij is nu nog niet bekend. Alle gemeenten in Nederland hebben uiterlijk in 2021 een plan waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente nu per wijk in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas  zijn. Voor Rivium en de Florabuurt en omgeving zien we nu al wel kansen om te verkennen of een collectieve warmteoplossing in de vorm van een warmtenet haalbaar is.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie: Bent u huurder van een woningcorporatie dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken.

Bent u eigenaar van een woning dan kunt u zelf beslissen welke energievoorziening uw voorkeur heeft of u neemt dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het uitgangspunt van de gemeente is een duurzame warmtevoorziening en zo veel mogelijk keuzevrijheid voor bewoners.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Ja, waterstof kan  een duurzame vervanger zijn van aardgas. Het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar dat het een opslag- en transportvorm is van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en  duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Of waterstof werkelijk toekomst heeft in Nederland moet nog blijken. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan in onder andere Delft (TU Delft) en Rozenburg (proefwijk van Stedin). Waterstofgas kan, onder hoge druk, opgeslagen worden en energie generen op de momenten dat er niet genoeg zon- en windenergie is.

Hoe wordt de keuze voor de verwachte oplossing gemaakt?

De keuze voor de verwachte oplossing (collectief of individueel) is gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. De afweging wordt  door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er wordt  gekeken naar de ligging van de wijk, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag in de wijk. Voor de meeste wijken van Capelle ligt een collectieve oplossing voor de hand. Dit heeft enerzijds te maken met de warmtevraag en anderzijds met de mogelijke warmtebronnen. De warmtevraag per km2 in Capelle is relatief groot door de bebouwingsdichtheid van de stad. De meeste mogelijke warmtebronnen (zowel lokaal als regionaal) zijn vooral geschikt voor collectieve oplossingen en minder geschikt voor individueel gebruik.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de oplossing.

Waar halen we warmte vandaan?

In de Warmtetransitieagenda hebben we in beeld gebracht welke lokale warmtebronnen we kunnen gebruiken. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende lokale warmtebronnen zijn. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Dit is een regionale bron.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de warmtebron.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een zeer goed geïsoleerde woning. Bij een minder goed geïsoleerd huis zal deze vorm van verwarmen (vooral in het koude seizoen) niet altijd voldoende zijn.

Kan ik ook zelf in verschillende fases van het aardgas af?

Dat kan. Als je kiest voor de individuele aanpak, hoef je niet te wachten op de gemeentelijke plannen. Beginnen met isolatie of een hybride warmtepomp om het gebruik van aardgas te verminderen zal voor veel mensen een eerste stap zijn. Isolatie, zoals dak-, vloer- of spouwisolatie, zijn manieren om energiegebruik te verlagen.

Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Zo gaat de overgang naar een huis zonder aardgas geleidelijk en wordt de overstap makkelijker. Ook bij vervanging van uw gaskookplaat, kunt u kiezen voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Bespreek met een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle (ECC) of de WoonWijzerWinkel wat bij uw situatie past als het gaat om aardgasvrij wonen.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is  afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om  investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw wijk aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. We weten nu nog niet wanneer uw wijk de overstap maakt naar aardgasvrij, dat willen we begin 2021 duidelijk hebben. Voor Rivium en de Florabuurt zien we nu al wel kansen om te verkennen of een uitbreiding van het warmtenet haalbaar is.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Hierbij volgen we de wetgeving die per 1 juli 2018 van kracht is , waarin is opgenomen  dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Via de gratis dakscan van de WoonWijzerWinkel krijg je direct een indicatie van wat zonnepanelen kunnen opleveren. https://www.woonwijzerwinkel.nl/dakscan/ Je kunt op dezelfde site direct een offerte aanvragen.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kan je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen bij de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.200 wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op! 

Er zijn op internet diverse bedrijven die aanbieden om de teruggave tegen een vergoeding voor jou te regelen. Het terugvragen van de btw is echter zo eenvoudig, dat je dit ook zelf kunt doen. Kijk voor meer informatie op https://www.woonwijzerwinkel.nl/product/btw-pv/

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en de WoonWijzerWinkel organiseert. Bij deze acties selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wil je weten of er een collectieve inkoopactie is waar je gebruik van kunt maken? Kijk dan op https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbiedingen/

Kan ik zonnepanelen ook huren of leasen?

Die mogelijkheden zijn er zeker. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en je hebt meteen een lagere energierekening. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met een terugverdientijd. Dit soort constructies zijn maatwerk waar specialisten graag een berekening voor maken. Kijk bijvoorbeeld op https://www.woonwijzerwinkel.nl/bedrijf/solease/

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of de WoonWijzerWinkel. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

De WoonWijzerWinkel is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij hebben zorgvuldig drie typen A-merk zonnepanelen geselecteerd. Deze zijn te combineren met een string omvormer, optimizers of micro omvormers. Je geeft de gewenste kleur en het geschatte aantal panelen door, zodat de WoonWijzerWinkel op basis van deze gegevens een offerte voor jou kan opvragen bij gecertificeerde bedrijven. Dit resulteert in meer zekerheid, advies op maat en de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente.

Wat is de WoonWijzerWinkel?

De WoonWijzerWinkel is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing van de gemeenten in de regio Rotterdam en Den Haag en dus ook voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met een showroom van 2.500m2 is het de grootste duurzaamheidswinkel van Nederland. In de showroom in Rotterdam zijn alle oplossingen voor energiebesparing en duurzaam wonen te zien. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. De WoonWijzerWinkel is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.

Voor ondernemers

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen gas meer gebruikt voor het verwarmen van je woning, voor warm water en om te koken. Er zijn alternatieven, zowel individueel als collectief. De gemeente onderzoekt per wijk of er een collectieve oplossing mogelijk is, in de warmtetransitieagenda geven we aan voor welke wijken dit kansrijk is.

Er is geen standaardoplossing. Individuele oplossingen zijn het gebruik van elektriciteit (zoals een warmtepomp, infrarood of een elektrische cv-ketel), collectief betekent een aansluiting op een warmtenet (dit kan hoge temperatuur zijn zoals stadsverwarming of een lagere temperatuur door middel van bodemwarmte). De keuze voor een alternatief is altijd maatwerk. In het maken van concrete plannen worden bewoners altijd betrokken.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkom je in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Om woningen te verwarmen zonder aardgas kan gebruik gemaakt worden van een aansluiting op een collectief warmtenet, een warmtepomp per woning of centraal in het gebouw van een appartementencomplex, of infraroodverwarming.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar stadsverwarming?

Voordat overgeschakeld wordt op een warmtenet kunnen al stappen worden gezet: het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de vloer, spouw en dak, slimmer verwarmen door bijvoorbeeld thermostaatknoppen, een slimme thermostaat, of door over te stappen op elektrisch koken. Dit zijn zogenaamde “No regret maatregelen”.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. Je kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van jouw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Wat betekent haalbaar en betaalbaar in deze context?

Wij vinden het essentieel dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten zullen stijgen, met name door een hogere aardgasprijs.

Op de lange termijn streven we ernaar  dat de woonlasten betaalbaar blijven en Capellenaren  in comfortabele, toekomstbestendige woningen kunnen  leven. Bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen in het kader van de energietransitie streven wij naar woonlastenneutraliteit.

Wat betekent dit?

Voor huurders wordt een verhoging van de huur gecompenseerd  door lagere energielasten.

Voor eigenaren/bewoners zien wij dat als aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend.

Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de gemiddelde kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Ik heb geen problemen met aardgas, dus waarom zou ik het vervangen?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is en dat betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Op den duur krijgt iedereen in Nederland hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent  vrij om nu al zelf verduurzamingstappen te nemen richting een aardgasvrije woning, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Wanneer de gemeente verwacht dat uw wijk  de overstap maakt naar aardgasvrij is nu nog niet bekend. Alle gemeenten in Nederland hebben uiterlijk in 2021 een plan waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente nu per wijk in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas  zijn. Voor Rivium en de Florabuurt en omgeving zien we nu al wel kansen om te verkennen of een collectieve warmteoplossing in de vorm van een warmtenet haalbaar is.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie: Bent u huurder van een woningcorporatie dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken.

Bent u eigenaar van een woning dan kunt u zelf beslissen welke energievoorziening uw voorkeur heeft of u neemt dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het uitgangspunt van de gemeente is een duurzame warmtevoorziening en zo veel mogelijk keuzevrijheid voor bewoners.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Ja, waterstof kan  een duurzame vervanger zijn van aardgas. Het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar dat het een opslag- en transportvorm is van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en  duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Of waterstof werkelijk toekomst heeft in Nederland moet nog blijken. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan in onder andere Delft (TU Delft) en Rozenburg (proefwijk van Stedin). Waterstofgas kan, onder hoge druk, opgeslagen worden en energie generen op de momenten dat er niet genoeg zon- en windenergie is.

Hoe wordt de keuze voor de verwachte oplossing gemaakt?

De keuze voor de verwachte oplossing (collectief of individueel) is gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. De afweging wordt  door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er wordt  gekeken naar de ligging van de wijk, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag in de wijk. Voor de meeste wijken van Capelle ligt een collectieve oplossing voor de hand. Dit heeft enerzijds te maken met de warmtevraag en anderzijds met de mogelijke warmtebronnen. De warmtevraag per km2 in Capelle is relatief groot door de bebouwingsdichtheid van de stad. De meeste mogelijke warmtebronnen (zowel lokaal als regionaal) zijn vooral geschikt voor collectieve oplossingen en minder geschikt voor individueel gebruik.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de oplossing.

Waar halen we warmte vandaan?

In de Warmtetransitieagenda hebben we in beeld gebracht welke lokale warmtebronnen we kunnen gebruiken. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende lokale warmtebronnen zijn. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Dit is een regionale bron.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de warmtebron.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een zeer goed geïsoleerde woning. Bij een minder goed geïsoleerd huis zal deze vorm van verwarmen (vooral in het koude seizoen) niet altijd voldoende zijn.

Kan ik ook zelf in verschillende fases van het aardgas af?

Dat kan. Als je kiest voor de individuele aanpak, hoef je niet te wachten op de gemeentelijke plannen. Beginnen met isolatie of een hybride warmtepomp om het gebruik van aardgas te verminderen zal voor veel mensen een eerste stap zijn. Isolatie, zoals dak-, vloer- of spouwisolatie, zijn manieren om energiegebruik te verlagen.

Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Zo gaat de overgang naar een huis zonder aardgas geleidelijk en wordt de overstap makkelijker. Ook bij vervanging van uw gaskookplaat, kunt u kiezen voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Bespreek met een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle (ECC) of de WoonWijzerWinkel wat bij uw situatie past als het gaat om aardgasvrij wonen.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is  afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om  investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw wijk aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. We weten nu nog niet wanneer uw wijk de overstap maakt naar aardgasvrij, dat willen we begin 2021 duidelijk hebben. Voor Rivium en de Florabuurt zien we nu al wel kansen om te verkennen of een uitbreiding van het warmtenet haalbaar is.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Hierbij volgen we de wetgeving die per 1 juli 2018 van kracht is , waarin is opgenomen  dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Via de gratis dakscan van de WoonWijzerWinkel krijg je direct een indicatie van wat zonnepanelen kunnen opleveren. https://www.woonwijzerwinkel.nl/dakscan/ Je kunt op dezelfde site direct een offerte aanvragen.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kan je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen bij de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.200 wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op! 

Er zijn op internet diverse bedrijven die aanbieden om de teruggave tegen een vergoeding voor jou te regelen. Het terugvragen van de btw is echter zo eenvoudig, dat je dit ook zelf kunt doen. Kijk voor meer informatie op https://www.woonwijzerwinkel.nl/product/btw-pv/

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en de WoonWijzerWinkel organiseert. Bij deze acties selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wil je weten of er een collectieve inkoopactie is waar je gebruik van kunt maken? Kijk dan op https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbiedingen/

Kan ik zonnepanelen ook huren of leasen?

Die mogelijkheden zijn er zeker. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en je hebt meteen een lagere energierekening. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met een terugverdientijd. Dit soort constructies zijn maatwerk waar specialisten graag een berekening voor maken. Kijk bijvoorbeeld op https://www.woonwijzerwinkel.nl/bedrijf/solease/

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of de WoonWijzerWinkel. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

De WoonWijzerWinkel is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij hebben zorgvuldig drie typen A-merk zonnepanelen geselecteerd. Deze zijn te combineren met een string omvormer, optimizers of micro omvormers. Je geeft de gewenste kleur en het geschatte aantal panelen door, zodat de WoonWijzerWinkel op basis van deze gegevens een offerte voor jou kan opvragen bij gecertificeerde bedrijven. Dit resulteert in meer zekerheid, advies op maat en de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente.

Wat is de WoonWijzerWinkel?

De WoonWijzerWinkel is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing van de gemeenten in de regio Rotterdam en Den Haag en dus ook voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met een showroom van 2.500m2 is het de grootste duurzaamheidswinkel van Nederland. In de showroom in Rotterdam zijn alle oplossingen voor energiebesparing en duurzaam wonen te zien. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. De WoonWijzerWinkel is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.

Voor VvE's

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen gas meer gebruikt voor het verwarmen van je woning, voor warm water en om te koken. Er zijn alternatieven, zowel individueel als collectief. De gemeente onderzoekt per wijk of er een collectieve oplossing mogelijk is, in de warmtetransitieagenda geven we aan voor welke wijken dit kansrijk is.

Er is geen standaardoplossing. Individuele oplossingen zijn het gebruik van elektriciteit (zoals een warmtepomp, infrarood of een elektrische cv-ketel), collectief betekent een aansluiting op een warmtenet (dit kan hoge temperatuur zijn zoals stadsverwarming of een lagere temperatuur door middel van bodemwarmte). De keuze voor een alternatief is altijd maatwerk. In het maken van concrete plannen worden bewoners altijd betrokken.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkom je in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

Om woningen te verwarmen zonder aardgas kan gebruik gemaakt worden van een aansluiting op een collectief warmtenet, een warmtepomp per woning of centraal in het gebouw van een appartementencomplex, of infraroodverwarming.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar stadsverwarming?

Voordat overgeschakeld wordt op een warmtenet kunnen al stappen worden gezet: het plaatsen van zonnepanelen, isoleren van de vloer, spouw en dak, slimmer verwarmen door bijvoorbeeld thermostaatknoppen, een slimme thermostaat, of door over te stappen op elektrisch koken. Dit zijn zogenaamde “No regret maatregelen”.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. Je kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van jouw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Wat betekent haalbaar en betaalbaar in deze context?

Wij vinden het essentieel dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten zullen stijgen, met name door een hogere aardgasprijs.

Op de lange termijn streven we ernaar  dat de woonlasten betaalbaar blijven en Capellenaren  in comfortabele, toekomstbestendige woningen kunnen  leven. Bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen in het kader van de energietransitie streven wij naar woonlastenneutraliteit.

Wat betekent dit?

Voor huurders wordt een verhoging van de huur gecompenseerd  door lagere energielasten.

Voor eigenaren/bewoners zien wij dat als aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend.

Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de gemiddelde kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van aantrekkelijke financieringsmogelijkheden.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Ik heb geen problemen met aardgas, dus waarom zou ik het vervangen?

In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is en dat betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Op den duur krijgt iedereen in Nederland hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent  vrij om nu al zelf verduurzamingstappen te nemen richting een aardgasvrije woning, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.

Wanneer de gemeente verwacht dat uw wijk  de overstap maakt naar aardgasvrij is nu nog niet bekend. Alle gemeenten in Nederland hebben uiterlijk in 2021 een plan waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente nu per wijk in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas  zijn. Voor Rivium en de Florabuurt en omgeving zien we nu al wel kansen om te verkennen of een collectieve warmteoplossing in de vorm van een warmtenet haalbaar is.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie: Bent u huurder van een woningcorporatie dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken.

Bent u eigenaar van een woning dan kunt u zelf beslissen welke energievoorziening uw voorkeur heeft of u neemt dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het uitgangspunt van de gemeente is een duurzame warmtevoorziening en zo veel mogelijk keuzevrijheid voor bewoners.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Ja, waterstof kan  een duurzame vervanger zijn van aardgas. Het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar dat het een opslag- en transportvorm is van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en  duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Met de productie, distributie en het gebruik van waterstof is nog geen grootschalige ervaring opgedaan. Of waterstof werkelijk toekomst heeft in Nederland moet nog blijken. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan in onder andere Delft (TU Delft) en Rozenburg (proefwijk van Stedin). Waterstofgas kan, onder hoge druk, opgeslagen worden en energie generen op de momenten dat er niet genoeg zon- en windenergie is.

Hoe wordt de keuze voor de verwachte oplossing gemaakt?

De keuze voor de verwachte oplossing (collectief of individueel) is gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven voor een wijk. De afweging wordt  door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er wordt  gekeken naar de ligging van de wijk, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag in de wijk. Voor de meeste wijken van Capelle ligt een collectieve oplossing voor de hand. Dit heeft enerzijds te maken met de warmtevraag en anderzijds met de mogelijke warmtebronnen. De warmtevraag per km2 in Capelle is relatief groot door de bebouwingsdichtheid van de stad. De meeste mogelijke warmtebronnen (zowel lokaal als regionaal) zijn vooral geschikt voor collectieve oplossingen en minder geschikt voor individueel gebruik.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de oplossing.

Waar halen we warmte vandaan?

In de Warmtetransitieagenda hebben we in beeld gebracht welke lokale warmtebronnen we kunnen gebruiken. Uit dit onderzoek blijkt dat er voldoende lokale warmtebronnen zijn. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de restwarmte vanuit de Rotterdamse haven. Dit is een regionale bron.

Als we weten welke wijk wanneer de overstap maakt naar aardgasvrij wordt een definitieve keuze gemaakt over de warmtebron.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een zeer goed geïsoleerde woning. Bij een minder goed geïsoleerd huis zal deze vorm van verwarmen (vooral in het koude seizoen) niet altijd voldoende zijn.

Kan ik ook zelf in verschillende fases van het aardgas af?

Dat kan. Als je kiest voor de individuele aanpak, hoef je niet te wachten op de gemeentelijke plannen. Beginnen met isolatie of een hybride warmtepomp om het gebruik van aardgas te verminderen zal voor veel mensen een eerste stap zijn. Isolatie, zoals dak-, vloer- of spouwisolatie, zijn manieren om energiegebruik te verlagen.

Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Zo gaat de overgang naar een huis zonder aardgas geleidelijk en wordt de overstap makkelijker. Ook bij vervanging van uw gaskookplaat, kunt u kiezen voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Bespreek met een vrijwilliger van het Energie Collectief Capelle (ECC) of de WoonWijzerWinkel wat bij uw situatie past als het gaat om aardgasvrij wonen.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is  afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u gas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om  investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw wijk aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. We weten nu nog niet wanneer uw wijk de overstap maakt naar aardgasvrij, dat willen we begin 2021 duidelijk hebben. Voor Rivium en de Florabuurt zien we nu al wel kansen om te verkennen of een uitbreiding van het warmtenet haalbaar is.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Hoe gaat de gemeente om met aardgas bij nieuwbouw?

Het uitgangspunt is aardgasvrije nieuwbouw. Hierbij volgen we de wetgeving die per 1 juli 2018 van kracht is , waarin is opgenomen  dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Voor nieuwbouw zijn voldoende alternatieven om huizen te verwarmen zonder aardgas. De nieuwe woningen zijn daarmee klaar voor de (aardgasvrije) toekomst.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Via de gratis dakscan van de WoonWijzerWinkel krijg je direct een indicatie van wat zonnepanelen kunnen opleveren. https://www.woonwijzerwinkel.nl/dakscan/ Je kunt op dezelfde site direct een offerte aanvragen.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kan je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen bij de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.200 wattpiek) voor 4.600 euro levert dit 800 euro op! 

Er zijn op internet diverse bedrijven die aanbieden om de teruggave tegen een vergoeding voor jou te regelen. Het terugvragen van de btw is echter zo eenvoudig, dat je dit ook zelf kunt doen. Kijk voor meer informatie op https://www.woonwijzerwinkel.nl/product/btw-pv/

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en de WoonWijzerWinkel organiseert. Bij deze acties selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wil je weten of er een collectieve inkoopactie is waar je gebruik van kunt maken? Kijk dan op https://www.woonwijzerwinkel.nl/aanbiedingen/

Kan ik zonnepanelen ook huren of leasen?

Die mogelijkheden zijn er zeker. Je betaalt dan een vast bedrag per maand en je hebt meteen een lagere energierekening. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met een terugverdientijd. Dit soort constructies zijn maatwerk waar specialisten graag een berekening voor maken. Kijk bijvoorbeeld op https://www.woonwijzerwinkel.nl/bedrijf/solease/

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert de WoonWijzerWinkel voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of de WoonWijzerWinkel. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

De WoonWijzerWinkel is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij hebben zorgvuldig drie typen A-merk zonnepanelen geselecteerd. Deze zijn te combineren met een string omvormer, optimizers of micro omvormers. Je geeft de gewenste kleur en het geschatte aantal panelen door, zodat de WoonWijzerWinkel op basis van deze gegevens een offerte voor jou kan opvragen bij gecertificeerde bedrijven. Dit resulteert in meer zekerheid, advies op maat en de beste prijs/kwaliteit verhouding.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

U kunt  beginnen met het toepassen van kleinere maatregelen om energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan t het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van de WoonWijzerWinkel, het energieloket van de gemeente.

Wat is de WoonWijzerWinkel?

De WoonWijzerWinkel is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing van de gemeenten in de regio Rotterdam en Den Haag en dus ook voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Met een showroom van 2.500m2 is het de grootste duurzaamheidswinkel van Nederland. In de showroom in Rotterdam zijn alle oplossingen voor energiebesparing en duurzaam wonen te zien. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. De WoonWijzerWinkel is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.