Voor bewoners

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor verwarmen, voor warm water en om te koken. In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. De warmtekaart in de digitale stadsatlas laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien welke warmteoptie voor de hand ligt.

Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat, met de kennis van nu, de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning. In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkomt u in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Wij houden natuurlijk ook innovaties in de gaten en sluiten op voorhand geen CO2 vrije energiebronnen uit.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar aardgasvrij?

U kunt altijd aan de slag met isolatie. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en comfort. Advies is om te isoleren naar de landelijke Standaard voor woningisolatie. De Standaard geeft een doel voor de maximale warmtevraag van een woning. Afgestemd op het type en bouwjaar van de woning. De warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen van de woning. Als een woning voldoet aan de Standaard is de woning qua isolatie klaar voor de overstap naar aardgasvrij (welke warmteoptie het uiteindelijk ook wordt). Als er een nieuwe keuken wordt geplaatst of de keuken wordt aangepast, is het advies om over te stappen op elektrisch koken.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. U kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van uw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent vrij om nu al zelf individueel over te stappen. Wanneer de gemeente verwacht dat uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij staat in de Transitievisie Warmte. Die kunt u hier lezen. U kunt deze informatie ook vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie. Bent u huurder van een woningcorporatie? Dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken. Bent u eigenaar van een gebouw? Dan kunt u zelf beslissen of u aansluit op de stadsverwarming of dat u zelf kiest voor een duurzaam alternatief zoals bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Als u in een Vereniging van Eigenaren woont dan neemt u dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het behouden van de aansluiting op het aardgasnetwerk is op den duur niet meer mogelijk.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Waterstof kan een duurzame vervanger zijn van aardgas. Maar het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar een opslag- en transportvorm van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Hoe is de keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie gemaakt?

De keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie is per buurt gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven. De afweging is door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er is onder andere gekeken naar de ligging van de buurt, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag. Op de digitale stadsatlas kunt u vinden wat de verwachte warmteoptie is voor uw buurt. De definitieve keuze voor de alternatieve warmteoptie wordt gemaakt als we in uw buurt aan de slag gaan met een gebiedsaanpak. Daarmee zijn we gestart in het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde). In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een elektrische warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een elektrische warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een goed geïsoleerde woning. Wij verwachten dat een elektrische warmtepomp in een klei aantal buurten voor de hand ligt als aardgasvrije warmteoptie. Op de digitale stadsatlas ziet u voor welke buurten dit geldt.

Kan ik nu al stappen zetten in aardgasvrij?

Ja, dat kan heel goed. Wij adviseren altijd te starten met isoleren. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en het comfort in huis. Koopt u een nieuwe keuken of gaat u de keuken verbouwen? Stap dan over op elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Om te besparen op uw aardgasverbruik kunt u een hybride warmtepomp laten installeren. Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Wel neemt uw elektriciteitsverbruik toe en moet uw woning voldoende geïsoleerd zijn. Wij adviseren u geen hybride warmtepomp aan te schaffen als u in de Molenbuurt, Florabuurt, Akker/Haagwinde, Bloemenbuurt Oost of Bloemenbuurt West woont. Daar verkent de gemeente namelijk de overstap naar stadsverwarming: verkenning.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u aardgas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw buurt aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. Wanneer uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij kunt u vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas. Een woonlastenneutrale overstap naar aardgasvrij is voor ons een randvoorwaarde. Woonlastenneutraliteit wil zeggen dat bij huurders een verhoging van de huur gecompenseerd wordt door lagere energielasten. Voor eigenaar/bewoners gaat het om een aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van financieringsmogelijkheden. Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Mogelijk volgt er nog een landelijke definitie van woonlastenneutraliteit die kan afwijken van bovenstaande.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Kan ik bij stadsverwarming kiezen voor een andere leverancier?

Bij stadsverwarming wordt warmte geleverd. Warmte is in tegenstelling tot elektriciteit en gas geen vrije markt. De situatie voor warmte is namelijk anders dan voor elektriciteit en gas. Zo bestaat er voor stadsverwarming geen landelijk netwerk. Bij elektriciteit en gas is dat wel het geval. Daarom kunt u niet kiezen voor een andere warmteleverancier. U heeft wel vrije keuze in de leverancier van elektriciteit. Om u te beschermen tegen het monopolie van de warmteleverancier stelt de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks de maximale prijs voor warmte vast. Tot op heden is die prijs nog gekoppeld aan de gasprijs. De Rijksoverheid heeft aangegeven deze koppeling te willen opheffen.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

Vanaf 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen 0%. Dit nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geplaatst op woningen of bijgebouwen van een woning.

 

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en het Regionaal Energieloket organiseert. Bij deze acties selecteert het Regionaal Energieloket voor u alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wilt u weten of er een collectieve inkoopactie is waar u gebruik van kunt maken? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket.

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert het Regionaal Energieloket voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of het Regionaal Energieloket. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

Het Regionaal Energieloket is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij kunnen u helpen aan meer informatie over de mogelijkheden en eventueel installateurs.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van het Regionaal Energieloket, het energieloket van de gemeente.

Wat is het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Regionaal Energieloket kunt u voorzien van informatie over energiebesparing en duurzaam wonen. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. Het Regionaal Energieloket is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.

Voor ondernemers

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor verwarmen, voor warm water en om te koken. In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. De warmtekaart in de digitale stadsatlas laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien welke warmteoptie voor de hand ligt.

Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat, met de kennis van nu, de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning. In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkomt u in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Wij houden natuurlijk ook innovaties in de gaten en sluiten op voorhand geen CO2 vrije energiebronnen uit.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar aardgasvrij?

U kunt altijd aan de slag met isolatie. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en comfort. Advies is om te isoleren naar de landelijke Standaard voor woningisolatie. De Standaard geeft een doel voor de maximale warmtevraag van een woning. Afgestemd op het type en bouwjaar van de woning. De warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen van de woning. Als een woning voldoet aan de Standaard is de woning qua isolatie klaar voor de overstap naar aardgasvrij (welke warmteoptie het uiteindelijk ook wordt). Als er een nieuwe keuken wordt geplaatst of de keuken wordt aangepast, is het advies om over te stappen op elektrisch koken.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. U kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van uw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent vrij om nu al zelf individueel over te stappen. Wanneer de gemeente verwacht dat uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij staat in de Transitievisie Warmte. Die kunt u hier lezen. U kunt deze informatie ook vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie. Bent u huurder van een woningcorporatie? Dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken. Bent u eigenaar van een gebouw? Dan kunt u zelf beslissen of u aansluit op de stadsverwarming of dat u zelf kiest voor een duurzaam alternatief zoals bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Als u in een Vereniging van Eigenaren woont dan neemt u dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het behouden van de aansluiting op het aardgasnetwerk is op den duur niet meer mogelijk.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Waterstof kan een duurzame vervanger zijn van aardgas. Maar het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar een opslag- en transportvorm van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Hoe is de keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie gemaakt?

De keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie is per buurt gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven. De afweging is door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er is onder andere gekeken naar de ligging van de buurt, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag. Op de digitale stadsatlas kunt u vinden wat de verwachte warmteoptie is voor uw buurt. De definitieve keuze voor de alternatieve warmteoptie wordt gemaakt als we in uw buurt aan de slag gaan met een gebiedsaanpak. Daarmee zijn we gestart in het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde). In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een elektrische warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een elektrische warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een goed geïsoleerde woning. Wij verwachten dat een elektrische warmtepomp in een klei aantal buurten voor de hand ligt als aardgasvrije warmteoptie. Op de digitale stadsatlas ziet u voor welke buurten dit geldt.

Kan ik nu al stappen zetten in aardgasvrij?

Ja, dat kan heel goed. Wij adviseren altijd te starten met isoleren. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en het comfort in huis. Koopt u een nieuwe keuken of gaat u de keuken verbouwen? Stap dan over op elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Om te besparen op uw aardgasverbruik kunt u een hybride warmtepomp laten installeren. Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Wel neemt uw elektriciteitsverbruik toe en moet uw woning voldoende geïsoleerd zijn. Wij adviseren u geen hybride warmtepomp aan te schaffen als u in de Molenbuurt, Florabuurt, Akker/Haagwinde, Bloemenbuurt Oost of Bloemenbuurt West woont. Daar verkent de gemeente namelijk de overstap naar stadsverwarming: verkenning.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u aardgas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw buurt aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. Wanneer uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij kunt u vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas. Een woonlastenneutrale overstap naar aardgasvrij is voor ons een randvoorwaarde. Woonlastenneutraliteit wil zeggen dat bij huurders een verhoging van de huur gecompenseerd wordt door lagere energielasten. Voor eigenaar/bewoners gaat het om een aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van financieringsmogelijkheden. Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Mogelijk volgt er nog een landelijke definitie van woonlastenneutraliteit die kan afwijken van bovenstaande.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Kan ik bij stadsverwarming kiezen voor een andere leverancier?

Bij stadsverwarming wordt warmte geleverd. Warmte is in tegenstelling tot elektriciteit en gas geen vrije markt. De situatie voor warmte is namelijk anders dan voor elektriciteit en gas. Zo bestaat er voor stadsverwarming geen landelijk netwerk. Bij elektriciteit en gas is dat wel het geval. Daarom kunt u niet kiezen voor een andere warmteleverancier. U heeft wel vrije keuze in de leverancier van elektriciteit. Om u te beschermen tegen het monopolie van de warmteleverancier stelt de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks de maximale prijs voor warmte vast. Tot op heden is die prijs nog gekoppeld aan de gasprijs. De Rijksoverheid heeft aangegeven deze koppeling te willen opheffen.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

Vanaf 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen 0%. Dit nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geplaatst op woningen of bijgebouwen van een woning.

 

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en het Regionaal Energieloket organiseert. Bij deze acties selecteert het Regionaal Energieloket voor u alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wilt u weten of er een collectieve inkoopactie is waar u gebruik van kunt maken? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket.

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert het Regionaal Energieloket voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of het Regionaal Energieloket. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

Het Regionaal Energieloket is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij kunnen u helpen aan meer informatie over de mogelijkheden en eventueel installateurs.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van het Regionaal Energieloket, het energieloket van de gemeente.

Wat is het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Regionaal Energieloket kunt u voorzien van informatie over energiebesparing en duurzaam wonen. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. Het Regionaal Energieloket is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.

Voor VvE's

Aardgas

Waarom moeten we stoppen met het gebruik van aardgas?

Groningen beeft van de aardgaswinningen, aardgas is een fossiele brandstof die opraakt en bij de verbranding komt het broeikasgas CO2 vrij. Daarom hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. De Rijksoverheid stopt in 2030 met gaswinningen in Groningen.

Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is om dit onder de 1,5 graad te houden. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden.

Wat betekent aardgasvrij voor mij?

Concreet betekent het dat u in de toekomst geen aardgas meer gebruikt voor verwarmen, voor warm water en om te koken. In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. De warmtekaart in de digitale stadsatlas laat voor alle buurten in Capelle aan den IJssel zien welke warmteoptie voor de hand ligt.

Er zijn ook een paar buurten waar nog geen duidelijke voorkeur bekend is. De meest kansrijke warmteoptie voor een hele buurt hoeft niet de meest logische optie te zijn voor alle gebouwen in een buurt. Zeker wanneer de bebouwing in een buurt divers is kan de warmteoptie per gebouwtype verschillen. Wel geeft de warmtekaart richting in wat, met de kennis van nu, de meest waarschijnlijke warmteoptie is op buurtniveau. In een uitvoeringsplan wordt straks per gebied de definitieve keuze gemaakt wat het duurzame alternatief voor aardgas is en wanneer het aardgas wordt afgesloten. Het uitvoeringsplan laat ook zien wat dit voor u betekent. Zowel financieel als voor uw woning of ander gebouw. Het opstellen van een uitvoeringsplan doen wij met een gebiedsaanpak en start altijd eerst met een verkenning. In het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde) wordt gewerkt aan een verkenning. In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Ik kook nu op gas. Kan ik straks niet meer op gas koken?

Dat klopt, in de toekomst kunt u geen gas meer gebruiken om te koken. Als uw keuken of kooktoestel aan vervanging toe is, is het verstandig om nu al voor elektrisch koken te kiezen. Bijvoorbeeld het koken op inductie is niet alleen aardgasvrij, als ook veiliger en makkelijker schoon te houden. Daarmee voorkomt u in de toekomst dubbele kosten.

 

Welke alternatieven zijn er voor aardgas?

In Capelle aan den IJssel liggen, met de kennis van nu, twee warmteopties voor de hand: een warmtenet (stadsverwarming) of een elektrische warmtepomp. Wij houden natuurlijk ook innovaties in de gaten en sluiten op voorhand geen CO2 vrije energiebronnen uit.

Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen we nemen zonder dat dit problemen geeft bij het overschakelen naar aardgasvrij?

U kunt altijd aan de slag met isolatie. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en comfort. Advies is om te isoleren naar de landelijke Standaard voor woningisolatie. De Standaard geeft een doel voor de maximale warmtevraag van een woning. Afgestemd op het type en bouwjaar van de woning. De warmtevraag is de hoeveelheid energie die nodig is voor het verwarmen van de woning. Als een woning voldoet aan de Standaard is de woning qua isolatie klaar voor de overstap naar aardgasvrij (welke warmteoptie het uiteindelijk ook wordt). Als er een nieuwe keuken wordt geplaatst of de keuken wordt aangepast, is het advies om over te stappen op elektrisch koken.

Onze rookgasafvoeren van de VvE zijn toe aan groot onderhoud. Is het nog zinvol dit onderhoud uit te voeren als we van het gas af gaan?

Dat is afhankelijk van de risico’s als je het uitstelt en de planning om van het gas af te gaan. U kunt hulp krijgen bij het verduurzamen van uw VVE waarin dit door een expert bekeken kan worden.

Klik hier voor meer informatie

Wat zijn de kosten als ik over wil gaan op bijvoorbeeld inductie?

Dit verschilt per woning. Het kostenplaatje ziet er ongeveer als volgt uit:
ca. €70,00 voor het afsluiten van gas;
ca. €200 – €300 voor de aanpassingen in de meterkast;
ca. €300 – €500 voor een inductiekookplaat en nieuwe pannen.

Kortingen zijn mogelijk als je dit collectief inkoopt. De besparing voor het vastrecht (de vaste kosten voor de aansluiting op een elektriciteitsnet) ligt tussen de €220 en €260 per jaar, afhankelijk van de leverancier.

Is het verplicht om van het aardgas af te gaan?

Ja. In Nederland is afgesproken dat de energievoorziening in 2050 volledig duurzaam is. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we dan allemaal van het aardgas af moeten zijn en op een andere manier met energie omgaan. Naast isoleren en aanpassen van ons  verbruiksgedrag, denken we ook na over andere manieren van verwarmen, douchen en koken. Een flinke operatie die niet van vandaag op morgen gerealiseerd is, maar waar we wel al mee aan de slag moeten. Iedereen in Nederland krijgt hiermee te maken.

Wanneer maak ik de overstap van aardgas naar een alternatief?

U bent vrij om nu al zelf individueel over te stappen. Wanneer de gemeente verwacht dat uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij staat in de Transitievisie Warmte. Die kunt u hier lezen. U kunt deze informatie ook vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas.

Als er wordt gekozen voor een warmtenet/stadsverwarming als alternatief, ben ik dan verplicht om dit te nemen?

Dit hangt af van uw woonsituatie. Bent u huurder van een woningcorporatie? Dan loopt het besluitvormingstraject via de woningcorporatie, zij zal haar huurders betrekken. Bent u eigenaar van een gebouw? Dan kunt u zelf beslissen of u aansluit op de stadsverwarming of dat u zelf kiest voor een duurzaam alternatief zoals bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Als u in een Vereniging van Eigenaren woont dan neemt u dit besluit samen met de leden van uw Vereniging van Eigenaren. Het behouden van de aansluiting op het aardgasnetwerk is op den duur niet meer mogelijk.

Kunnen we waterstof gebruiken in het aardgasnetwerk?

Waterstof kan een duurzame vervanger zijn van aardgas. Maar het is belangrijk te weten dat waterstof geen energiebron is zoals geothermie en aardgas, maar een opslag- en transportvorm van energie. Waterstof wordt gevormd uit water, wat door middel van elektriciteit gesplitst wordt in zuurstofgas en waterstofgas. Dit is alleen een beter alternatief voor aardgas als de waterstof geproduceerd wordt uit duurzame elektriciteit. Vooralsnog is er onvoldoende duurzame elektriciteit in Nederland om waterstof grootschalig en duurzaam te produceren. Dit kan na 2030 mogelijk anders worden.

Waterstof kan voor hele hoge temperaturen zorgen, zodat waterstof naar verwachting eerst gebruikt zal gaan worden voor de industrie en de transportsector. Als er dan nog waterstof beschikbaar is om woningen mee te verwarmen dan zou waterstof vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere oplossingen. Dat zijn bijvoorbeeld oudere boerderijen of historische binnensteden.

Hoe is de keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie gemaakt?

De keuze voor de verwachte alternatieve warmteoptie is per buurt gemaakt op basis van een zorgvuldige afweging van alle alternatieven. De afweging is door verschillende partijen gemaakt waaronder de gemeente. Er is onder andere gekeken naar de ligging van de buurt, het soort woningen, de maatschappelijke kosten en de warmtevraag. Op de digitale stadsatlas kunt u vinden wat de verwachte warmteoptie is voor uw buurt. De definitieve keuze voor de alternatieve warmteoptie wordt gemaakt als we in uw buurt aan de slag gaan met een gebiedsaanpak. Daarmee zijn we gestart in het Rivium en een deel van de wijk Schenkel (Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akker-/Haagwinde). In de rest van Capelle aan den IJssel nog niet.

Is een warmtepomp een goede vervanging van mijn cv-ketel?

Een elektrische warmtepomp kan een alternatieve oplossing zijn voor de verwarming van uw huis. Een elektrische warmtepomp is geschikt om warmte te leveren op lagere temperatuur (een cv-ketel levert hoge temperatuur warmte). Dat vraagt dus om een goed geïsoleerde woning. Wij verwachten dat een elektrische warmtepomp in een klei aantal buurten voor de hand ligt als aardgasvrije warmteoptie. Op de digitale stadsatlas ziet u voor welke buurten dit geldt.

Kan ik nu al stappen zetten in aardgasvrij?

Ja, dat kan heel goed. Wij adviseren altijd te starten met isoleren. Goed voor het klimaat, uw portemonnee en het comfort in huis. Koopt u een nieuwe keuken of gaat u de keuken verbouwen? Stap dan over op elektrisch koken. Een inductiekookplaat is dan meestal de beste oplossing. Om te besparen op uw aardgasverbruik kunt u een hybride warmtepomp laten installeren. Een hybride warmtepomp betekent dat uw cv-ketel voorlopig blijft staan. Daarnaast komt er een warmtepomp die de ketel helpt met het verwarmen van uw woning. Op die manier is er minder gas nodig. Wel neemt uw elektriciteitsverbruik toe en moet uw woning voldoende geïsoleerd zijn. Wij adviseren u geen hybride warmtepomp aan te schaffen als u in de Molenbuurt, Florabuurt, Akker/Haagwinde, Bloemenbuurt Oost of Bloemenbuurt West woont. Daar verkent de gemeente namelijk de overstap naar stadsverwarming: verkenning.

Hoeveel gaat aardgasvrij mij kosten?

Het is heel moeilijk te zeggen wat de kosten voor u precies zullen zijn. Dit is afhankelijk van hoe u woont, of u een eigen huis heeft of in een huurhuis woont, waarvoor u aardgas gebruikt en de maatregelen waarvoor u kiest. Een grote renovatie vraagt om investeringen, maar tegenover deze investeringen staan vaak weer besparingen; door het isoleren van uw woning bespaart u energie en dus kosten. Als uw buurt aan de beurt is om de overstap te maken naar aardgasvrij dan brengen we ook de kosten in beeld. Wanneer uw buurt de overstap kan maken naar aardgasvrij kunt u vinden op de warmtekaart in de digitale stadsatlas. Een woonlastenneutrale overstap naar aardgasvrij is voor ons een randvoorwaarde. Woonlastenneutraliteit wil zeggen dat bij huurders een verhoging van de huur gecompenseerd wordt door lagere energielasten. Voor eigenaar/bewoners gaat het om een aantrekkelijke financierbaarheid en subsidieerbaarheid van benodigde verduurzamingsmaatregelen. De kosten voor verduurzaming kunnen zo naar verwachting steeds vaker via een lagere energierekening worden terugverdiend. Wij zijn hiervoor wel afhankelijk van de besluiten die de Rijksoverheid neemt over bijvoorbeeld de kosten voor energie, subsidiemogelijkheden en het aanbieden van financieringsmogelijkheden. Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn. Mogelijk volgt er nog een landelijke definitie van woonlastenneutraliteit die kan afwijken van bovenstaande.

Zijn alternatieven niet veel duurder dan aardgas?

Het vooruitzicht is dat de prijs van aardgas gaat stijgen en de kosten voor duurzame alternatieven zullen dalen. Maar zo ver zijn we nog niet. De gemeente Capelle is van mening dat de rijksoverheid  moeten zorgen dat hier een oplossing voor komt. Zo zijn er al verschillende financieringsmogelijkheden.

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Wat is een goed alternatief voor koken op gas?

Koken op een inductiekookplaat lijkt het meest op koken op gas. Koken op inductie is energiezuiniger en veiliger. Daarnaast is een inductiekookplaat makkelijker schoon te maken.

Kunnen mijn pannen ook op een inductiekookplaat?

Dat hangt af van wat voor pannen u nu heeft. De betere, moderne pannen zijn bijna altijd geschikt voor inductie. Alleen pannen van volledig aluminium of koper zijn niet geschikt voor inductie. Een goede test is of er een magneetje blijft kleven aan uw pannen. Is dit het geval? Dan zijn uw pannen geschikt voor een inductiekookplaat.

Waar moet ik rekening mee houden als ik overstap op elektrisch koken?

Als u overstapt op elektrisch koken, is het raadzaam om u goed te laten adviseren of uw huidige elektriciteitsaansluiting hiervoor  geschikt is. Dit kunt u navragen bij uw keukenleverancier of installateur.

Kan ik bij de alternatieve warmtebronnen even lang douchen?

Dat hangt af van de alternatieve warmtebron. Met een warmtenet/stadsverwarming kunt u  even lang douchen; er is altijd aanvoer van warm water. Bij een andere oplossing op elektriciteit (zoals warmtepomp of boiler) bepaalt de grootte van het buffervat hoe lang u kunt douchen. Als u  weet dat u  veel en lang doucht, kun u bijvoorbeeld een groter vat nemen.

Overigens is het ook belangrijk om daar waar mogelijk energie te besparen. Korter douchen levert  direct een besparing op.; structureel 5 minuten douchen in plaats van de gemiddelde douchetijd van 9 minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter warm water en 60 m3 gas, in totaal  zo’n 70 euro, prijspeil 2020. Bron: MilieuCentraal). Daarbij geldt: hoe minder energie nodig is, hoe minder er uiteindelijk  hoeft te worden opgewekt.

Kan ik bij stadsverwarming kiezen voor een andere leverancier?

Bij stadsverwarming wordt warmte geleverd. Warmte is in tegenstelling tot elektriciteit en gas geen vrije markt. De situatie voor warmte is namelijk anders dan voor elektriciteit en gas. Zo bestaat er voor stadsverwarming geen landelijk netwerk. Bij elektriciteit en gas is dat wel het geval. Daarom kunt u niet kiezen voor een andere warmteleverancier. U heeft wel vrije keuze in de leverancier van elektriciteit. Om u te beschermen tegen het monopolie van de warmteleverancier stelt de Autoriteit Consument en Markt jaarlijks de maximale prijs voor warmte vast. Tot op heden is die prijs nog gekoppeld aan de gasprijs. De Rijksoverheid heeft aangegeven deze koppeling te willen opheffen.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Energie

Wat leveren zonnepanelen op?

Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Maar hoeveel ze je precies besparen, is lastig te zeggen. De terugverdientijd hangt af van de investering en de kwaliteit van de installatie. Bovendien komt de opbrengst op papier niet altijd overeen met de opbrengst in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat er minder of meer zonuren zijn dan verwacht.

Met goede garanties en onderhoudsafspraken kan je in ieder geval flink besparen op onderhoudskosten. Indien mogelijk is het aan te raden uw zonnepanelen te combineren met een groen dak. Dankzij de koele lucht op een groen dak, leveren uw panelen dan tot vijf procent meer rendement op.

Welke subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen zijn er?

Voor consumenten bestaan er geen subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

Vanaf 1 januari 2023 is de btw op zonnepanelen 0%. Dit nultarief geldt alleen als de zonnepanelen worden geplaatst op woningen of bijgebouwen van een woning.

 

Voor de aanschaf van zonnepanelen kun je als consument een energiebespaarlening afsluiten. Met deze lening kan je minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 lenen. Van dit bedrag mag je maximaal 75% besteden aan zonnepanelen en de overige 25% aan energiebesparende maatregelen.

Voor bedrijven bestaan er wel subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen. Klik hier voor meer informatie over deze subsidieregeling.

Zijn er aanbiedingen voor zonnepanelen?

Als gemeente moedigen wij het installeren van zonnepanelen aan. Dat doen we onder andere via buurtacties en collectieve inkoopacties die de gemeente samen met het Energiecollectief Capelle en het Regionaal Energieloket organiseert. Bij deze acties selecteert het Regionaal Energieloket voor u alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor bent u verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wilt u weten of er een collectieve inkoopactie is waar u gebruik van kunt maken? Kijk dan op de website van het Regionaal Energieloket.

Waar moet ik op letten bij het onderhoud van mijn zonnepanelen?

Als je zonnepanelen eenmaal zijn geplaatst, moeten ze blijven doen waarvoor je ze hebt gekocht: stroom opwekken. Daarom is het belangrijk dat je bij de aankoop goed let op de garantie- en onderhoudsovereenkomst. Om het maximale uit je zonnepanelen te halen, is het aan te raden om van tevoren al scherp te hebben wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de panelen.

Hoe weet ik of ik met een betrouwbare leverancier van zonnepanelen te maken heb?

De markt voor zonnepanelen is volop in ontwikkeling. Niet elke leverancier levert dezelfde kwaliteit. Daarom is het belangrijk niet alleen op prijs te letten maar ook naar de kwaliteit te kijken. Er zijn verschillende kwaliteitskeurmerken voor zonnepanelen, omvormers en montagematerialen.

Voor de buurtacties en collectieve inkoopacties die door de gemeente worden georganiseerd, selecteert het Regionaal Energieloket voor jou alvast een aantal kundige leveranciers. Hierdoor ben je verzekerd van kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Twijfel je over de betrouwbaarheid van een leverancier? Neem dan contact op met het Energie Collectief Capelle of het Regionaal Energieloket. Zij hebben ruime ervaring met leveranciers en kijken graag met je mee.

Wie kan mij helpen bij de aanschaf van zonnepanelen?

Het Regionaal Energieloket is het energieloket voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Zij kunnen u helpen aan meer informatie over de mogelijkheden en eventueel installateurs.

Het Energie Collectief Capelle is een groep van kundige en onafhankelijke vrijwilligers. Zij zijn sinds 2013 actief bezig om de Capellenaar energiebewuster te maken. Je kunt te allen tijde een beroep op hen doen voor een persoonlijk gesprek, advies over een offerte of gewoon om uw ervaringen te delen. Bekijk voor meer informatie de website www.energiecollectiefcapelle.nl

Ik heb geen geld om grote investeringen te doen in en aan mijn huis. Hoe kan dit opgelost worden?

Begin met kleine stapjes. Probeer waar het kan energie te besparen. Denk aan korter douchen, lampen niet onnodig laten branden, ledlampen gebruiken etc. Dit levert direct geld op. Ook kunt u denken aan het isoleren van de woning. Dit zorgt ervoor dat u uiteindelijk minder energie gaat verbruiken.

Ook zijn er mogelijkheden om subsidie en/of leningen aan te vragen. Blijf op de hoogte via www.energiesubsidiewijzer.nl.

Aan welke financieringsvormen kan ik denken als ik energie wil besparen?

Wij zien nu drie mogelijkheden, maar de verwachting is dat er meerdere financieringsmodellen beschikbaar komen:

 1. Het Nationaal Energiebespaarfonds: Het Warmtefonds is een afspraak uit het Klimaatakkoord en biedt langjarige financiering tegen een aantrekkelijke rente voor woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) voor de verduurzaming van woningen. De leningen zijn aan te vragen op de website van het Nationaal Energiebespaarfonds.

De Energiebespaarlening voor woningeigenaren en de VvE Energiebespaarlening zijn nu ook af te sluiten met een looptijd van 20 jaar. De maximale looptijd voor woningeigenaren was 15 jaar. Door te kiezen voor een langere looptijd, wordt het maandbedrag lager en is het voor meer woningeigenaren financieel aantrekkelijk om duurzame maatregelen te nemen.

Ook VvE’s vanaf 8 appartementen kunnen gebruikmaken van de VvE Energiebespaarlening.

De Energiebespaarlening heeft een aantrekkelijke rente. Zo komt het rentepercentage voor leningen voor particulieren met een looptijd van 15 jaar op 1,9% en voor 20 jaar op 2%. Voor VvE’s bedraagt het rentepercentage voor een lening met een looptijd van 15 jaar 2,1% en voor 20 jaar 2,2%. Kijk op www.energiebespaarlening.nl/rente voor het volledige renteoverzicht.

 

https://www.energiebespaarlening.nl/warmtefonds-van-start-bij-het-nationaal-energiebespaarfonds-2/

De verwachting is dat ook de volgende financieringsmogelijkheden beschikbaar komen:

 1. Dit is een afbetalingsregeling. De kosten worden betaald met uitgespaarde energielasten.
 2. Gebouw gebonden financiering: dit is een lening niet op persoonlijke titel, maar aan een gebouw gebonden.

Welke gemakkelijke, goedkope maatregelen kan ik toepassen om energie te besparen?

Met ledlampen, radiatorfolie en douchewekkers kan je op een simpele manier al veel energie besparen.

De Energiecoaches van Capelle vertellen jou hier graag meer over. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sheri Isidora via 06-11113301 of capelle@energiebox.org.

De Energiecoach komt bij u thuis en neemt samen met u uw energieverbruik door. Ook  krijgt u  tips om energie te besparen en ontvangt u een  Energiebox  met energiebesparende producten. Het bezoek en de box zijn gratis voor alle Capellenaren.

Wat is een hybride warmtepomp?

De hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een ketel. Er zijn een aantal verschillende types van de hybride warmtepomp. De warmtepomp maakt gebruik van energie uit bijvoorbeeld de buitenlucht of bodem en zorgt voor een groot deel van de warmte in huis. De ketel springt bij als het buiten te koud is en zorgt voor warm tapwater. Gemiddeld daalt hierdoor het aardgasverbruik met circa 60 procent. Het is zowel mogelijk om een warmtepomp naast uw huidige ketel te plaatsen, als een volledig geïntegreerde hybride warmtepomp (ketel + warmtepomp) aan te schaffen. Dit betekent dus dat als u een nieuwere ketel heeft u deze kunt houden en er een warmtepomp bij kan installeren om over te gaan tot een hybride systeem. Op de site van Regionaal Energieloket vindt u meer informatie.

Bekijk hier ook eerst de Warmtekaart om te kijken of een hybride warmtepomp voor u de beste optie is. Het zou namelijk kunnen zijn dat er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Waarom moeten we een hybride warmtepomp aanschaffen en wanneer?

We willen snel duurzamere woningen en minder aardgas gebruiken. Voor het klimaat en vanwege de snel gestegen gasprijzen. Dat betekent dat we onze woningen op een zuinigere manier gaan verwarmen. De hybride warmtepomp wordt daarom vanaf 2026 de minimum standaard voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat vanaf dat jaar, bij de vervanging van de ketel, de nieuwe verwarmingsinstallatie zuiniger en duurzamer moet zijn. De hybride warmtepomp is een logische keuze voor veel woningen, maar er zijn ook andere oplossingen. Zoals een volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet, bijvoorbeeld stadsverwarming. Als de woning op redelijk korte termijn wordt aangesloten op een warmtenet wordt er niet overgestapt op een hybride warmtepomp.

Bekijk op de warmtekaart of er voor uw wijk plannen zijn voor een warmtenet.

Betekent dit ik vanaf nu geen ketel meer mag laten installeren?

Nee, dat betekent het niet. De normering gaat pas in 2026 in. Omdat een hybride warmtepomp zorgt voor een veel lagere energierekening kan het wel verstandig zijn om nu al over te stappen. Waar u wel al mee kunt beginnen, is checken of u uw huis beter kunt isoleren. In een goed geïsoleerd huis werkt een hybride warmtepomp namelijk het meest optimaal. Kijk voor meer informatie op de website van het Regionaal Energieloket. En controleer op de warmtekaart of een hybride warmtepomp voor uw woning van toepassing is.

Gaat de overheid controleren of ik na 2026 een hybride warmtepomp of ander duurzaam alternatief aanschaf als ik mijn ketel moet vervangen?

We gaan er samen met de verwarmingsinstallateurs voor zorgen dat u van het bedrijf dat uw ketel komt vervangen een goed duurzaam alternatief krijgt aangeboden. De installateur weet op welke manier uw woning het beste verwarmd kan worden.

Maar wat kost zo’n hybride warmtepomp en kan iedereen dat wel betalen?

Een hybride warmtepomp kost nu tussen de 4.000 en 7.000 euro. Met fabrikanten en installateurs is afgesproken dat ze ervoor gaan zorgen dat de hybride warmtepompen in 2026 goedkoper zijn.

Een hybride warmtepomp is duurder dan een ketel, maar mensen krijgen er ook een lagere energierekening door. In veel gevallen verdient een hybride warmtepomp zich binnen de levensduur van de hybride warmtepomp terug. Zeker met de huidige gasprijzen.

De overheid heeft ook subsidie beschikbaar om ervoor te zorgen dat de hybride warmtepomp betaalbaar is. Die subsidie is er ook voor de andere duurzame verwarmingsinstallaties en voor isolatie.

Ook zijn er allerlei goedkope, vaak renteloze, leningen beschikbaar. Kijk daarvoor op de site Energiebespaarlening.nl.

Is zo’n hybride warmtepomp geschikt voor elk huis?

Een hybride warmtepomp werkt ook goed bij matig geïsoleerde huizen. Maar hoe beter uw huis geïsoleerd is, hoe beter de installatie werkt. Daarom is het ook goed om te kijken naar of u uw woning beter kunt isoleren. Check wanneer uw huis klaar is voor een hybride warmtepomp: Warmtepomp check: advies op maat | Milieu Centraal.

Een hybride warmtepomp is niet voor iedere woning de beste oplossing. Het kan namelijk zijn dat de gemeente voor uw wijk onderzoekt of een warmtenet de beste oplossing is om duurzaam te verwarmen. Bekijk op de warmtekaart of een warmtenet voor uw wijk van toepassing is.

Voor een woning die niet goed verwarmd kan worden met een hybride warmtepomp, of via andere duurzame opties, komt er een uitzondering. Die uitzondering komt er ook voor woningen waar een duurzaam alternatief zich echt niet terugverdient. Bijvoorbeeld omdat er te veel aan de woning verandert moet worden. Toch zal er voor iedere woning een goede manier zijn om deze duurzaam te verwarmen.

 

Zijn er wel genoeg hybride warmtepompen beschikbaar en zijn er ook genoeg installateurs om die pompen te plaatsen?

Ja, die zijn er in 2026. Fabrikanten gaan zorgen voor veel meer productie en de installatiesector gaat veel meer mensen opleiden. Hiervoor moeten ze flinke investeringen doen. Dat kunnen ze doen omdat vanuit de overheid duidelijkheid is gegeven over wat de nieuwe norm is.

Klimaat

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor een groen dak of groene gevel?

De subsidie voor een groen dak is €25 per m2 en de subsidie voor een groene gevel is €50 per m2. Als organisatie kun je maximaal €10.000 subsidie krijgen. Klik hier voor de voorwaarden.

Circulair

Wat is circulaire economie?

Circulaire economie is een een economisch systeem waarbij afval niet bestaat en gebruikte grondstoffen of materialen opnieuw gebruikt worden. Hiermee wordt waardevernietiging geminimaliseerd.

Algemeen

Mijn cv-ketel gaat kapot. Wat moet ik doen?

Het einde van het leven van de cv-ketel is een heel goed moment om na te denken over alternatieven. Het vervangen van een cv-ketel met een duurzaam alternatief gaat helaas niet altijd even gemakkelijk als het vervangen ervan. Isoleren, een warmtepomp of infraroodverwarming uitzoeken en plaatsen kan meer tijd kosten. Wel zijn er vaak mogelijkheden om een cv-ketel te huren in de tussentijd.

Oriënteer goed op de beschikbare mogelijkheden en vraag zo nodig advies aan een deskundige. Ook kunt u advies krijgen van het Regionaal Energieloket, het energieloket van de gemeente.

Wat is het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket is het onafhankelijke energieloket voor verduurzaming en energiebesparing voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Het Regionaal Energieloket kunt u voorzien van informatie over energiebesparing en duurzaam wonen. Van isolatiemaatregelen, warmtepompen, zonnepanelen, elektrische verwarming, tot aan ventilatieoplossingen en duurzame materialen. Het Regionaal Energieloket is ook geregeld in Capelle te vinden.

Wat betekent de energietransitie voor de waarde van mijn huis?

Door een warmtenet of een warmtepomp te gebruiken in plaats van aardgas is uw woning klaar voor de toekomst. Hierdoor en  door investeringen in isolatie gaat de waarde van een aardgasvrije woning vaak omhoog. Woningen met energielabel A leveren gemiddeld tien procent meer op bij verkoop dan een identieke woning met label D. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg en Maastricht.

Wat levert de energietransitie mij op?

 • Afhankelijk van het aantal maatregelen en het type woning bespaart u op uw energiekosten. Veel maatregelen leveren ook meer wooncomfort en een gezonder thuisklimaat op.
 • Onderzoek geeft aan dat woningen met energielabel A gemiddeld tien procent meer opbrengen bij verkoop dan een identieke woning met label D.
 • Goed geïsoleerde, tochtvrije woningen zijn comfortabeler.
 • Verwarming op lage temperatuur is gezonder. Hete verwarmingen (zoals cv-ketels) verbranden stofdeeltjes die ongezonde lucht opleveren. Dit gebeurt niet bij verwarming met een warmtepomp, omdat de verwarmingstemperatuur lager is.

Wie gaat de energietransitie betalen?

De klimaatwet geldt voor alle sectoren  met als doel  een CO2 neutrale samenleving in 2050. Wat betreft de energietransitie in de gebouwde omgeving, vinden wij het essentieel dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. De verwachting is dat in de nabije toekomst de woonlasten stijgen, met name door een hogere aardgasprijs. Wij streven ernaar dat de woonlasten op de lange termijn betaalbaar blijven en Capellenaren wonen in comfortabele, toekomstbestendige woningen.

Omdat ieders persoonlijke situatie anders is, kan niet met zekerheid worden gezegd dat de veranderingen voor iedereen woonlastenneutraal zullen zijn.

Wij vinden dat de Rijksoverheid primair verantwoordelijk is dat de energietransitie voor iedereen in Nederland haalbaar en betaalbaar is. De komende tijd onderzoeken we samen met bewoners en samenwerkingspartners wat deze transitie financieel betekent en welke financiële constructies eraan verbonden kunnen worden.

Zijn er subsidies en/of leningen om mijn woning te verduurzamen?

Vanuit de rijksoverheid zijn er het afgelopen jaar veel subsidies en aantrekkelijke leningen voor het verduurzamen van woningen. U kunt hierover op de hoogte blijven via www.energiesubsidiewijzer.nl. Als gemeente verlenen wij subsidies voor groene daken. Kijkt u hiervoor op …

Wat is de warmtetransitie agenda?

In de Warmtetransitieagenda is in 2018 een uitgebreide technische analyse gecombineerd met input vanuit de verschillende wijken en het energieloket on tour. Hieruit is de zogenoemde WAT kaart ontstaan met daarop per wijk het meest kansrijke alternatief voor aardgas. Grofweg zie je voor Capelle 2 scenario’s:

 1. Collectieve warmteoplossing, denk hierbij aan een warmtenet.
 2. Individuele oplossing, denk hierbij aan bijvoorbeeld een elektrische oplossing met warmtepomp

Waar kan ik de Warmtetransitieagenda vinden?

U kunt de agenda downloaden op www.duurzaamcapelle.nl maar het document ligt ook ter inzage in het gemeentehuis en op donderdagen tussen 10.00 en 16.00 in het Energieloket (Amnestyplein 3).

Wat staat er in de Transitievisie warmte?

Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in de Transitievisie warmte in beeld hebben.

Wanneer is de Transitievisie warmte af?

Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 een plan hebben waarin staat welke wijken voor 2030 de overstap maken en wat voor die wijken dan het alternatief is. Met de Warmtetransitieagenda heeft de gemeente in beeld gebracht welke alternatieven er voor aardgas per wijk zijn. Wanneer welke wijken voor 2030 de overstap maken zal de gemeente begin 2021 in beeld hebben.