Menu

Op maandag 15 april 2019 heeft de gemeenteraad de warmtetransitieagenda unaniem vastgesteld. In de agenda staat de richting naar een aardgasvrij Capelle. Klik hier voor de warmtetransitieagenda.

Je kunt hierin bijvoorbeeld zien voor welke wijken we een collectieve warmtevoorziening als meest kansrijk achten. Hierin staat nog niet welke wijken de overstap voor 2030 zullen maken, dat willen we eind 2019 in beeld hebben gebracht. De Warmtetransitieagenda is opgesteld met vele bewoners en ondernemers uit de stad.

Warmtetransitieagenda
Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk in 2021 een warmtetransitieplan hebben. In dat plan komt te staan wat per wijk naar alle waarschijnlijkheid het alternatief is voor aardgas en welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Vervolgens wordt per wijk een wijkuitvoeringsplan gemaakt. Hierin komt te staan wat het definitieve alternatief is voor aardgas en wie dit alternatief gaat realiseren en/of exploiteren. De afgelopen maanden hebben wij een concept warmtetransitieagenda opgesteld. Hierin bepalen we de richting hoe we in Capelle aan den IJssel de overstap maken naar aardgasvrij. Het is nog niet bekend welke wijken voor 2030 de overstap maken naar aardgasvrij. Dat willen we eind 2019 in beeld hebben gebracht.

Ter inzage
De concept warmtetransitieagenda heeft ter inzage gelegen vanaf donderdag 25 oktober 2018 t/m woensdag 5 december 2018. Iedereen kon in deze periode reageren op de voorlopige versie.

iReport Aardgasvrij
Het iReport is een digitale uitwerking van de warmtetransitieagenda. In het iReport wordt aan de hand van interactieve kaarten informatie gegeven over het huidige aardgasverbruik in Capelle aan den IJssel. Ook vind je in dit rapport wat technische mogelijkheden zijn en op welke plekken in Capelle deze toepasbaar zijn. Klik hier voor het iReport.