Privacy
Alle informatie die in ons online formulieren verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk en gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Wij delen gegevens niet met derden tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taak. Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk. Het bewaren kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Voor informatie over de recht van inzage en/of wijzigen van persoonsgegevens verwijzen wij naar het onderdeel ‘privacy rechten’ op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Vragen
Heb je vragen of opmerkingen over het hierboven vermelde of over de site in het algemeen? Mail ons via: duurzaam@capelleaandenijssel.nl

Copyrights
Het delen van informatie vermeld op deze site is toegestaan mits bronvermelding (www.duurzaamcapelle.nl) wordt opgenomen en de berichtgeving integraal wordt overgenomen. Voor vragen over het (her)gebruik van informatie mail je naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl

©2019 – Gemeente Capelle aan den IJssel