Gemeente Capelle aan den IJssel wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

We hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Automatisch toetsen: Wij laten onze website regelmatig toetsen door een automatische toetstool via de software van SiteImprove.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl of door te bellen naar 14010.

Contrast website
We werken aan het contrast van onze website. Heeft u nu problemen met het contrast, raden we u de volgende oplossingen aan: