Duurzaamheidsagenda 2015-2018

Capelle aan den IJssel is een levendige stad in ontwikkeling. In 2015 heeft Capelle de titel: De Groenste Stad van Nederland’’ gekregen. De komende jaren willen wij samen met u werken aan een groene en gezonde leefomgeving. Samen met bewoners, bedrijven, organisaties & scholen werken we aan duurzame projecten om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en onze gemeente verder te verduurzamen en te vergroenen.

Repaircafé Capelle duurzaamste van Nederland

Heb jij weleens iets laten repareren in het Repaircafé? Het Repaircafé Capelle is het duurzaamste Repaircafé van de meer dan 600 locaties in Nederland. Afgelopen jaar zijn de meeste reparaties uitgevoerd op de locatie aan de Wiekslag. Wethouder Nico van Veen (duurzaamheid) was vandaag, vanwege het vijfjarig bestaan, op bezoek bij het Repaircafé en zette de vrijwilligers in het zonnetje.

Ook in 2019 subsidie beschikbaar voor groene daken / groene gevels

De subsidieregeling voor groene daken en groene gevels is ook in 2019 weer beschikbaar. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten nadat er over de jaren 2017 en 2018 nog zo’n € 30.000,– budget resteerde. Of de regeling ook in de nieuwe Duurzaamheidsagenda (2019-2022) wordt opgenomen moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Een besluit hierover valt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019.

Succesvolle bijeenkomst Energiebesparing in Schollevaar

Op donderdagavond 14 februari waren er ca. 100 bewoners aanwezig bij de bijeenkomst over de buurtactie energiebesparing in Schollevaar. Er was veel belangstelling voor het nemen van energiebesparende maatregelen.

Komende periode gaan de leden van het Energie Collectief Capelle, in samenwerking met de Woonwijzerwinkel en Gemeente Capelle, bewoners begeleiden om hun woning energiezuiniger maken. Meer dan 20 bewoners hebben zich al aangemeld voor een energiescan.

Heeft u ook interesse? Laat het weten via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Bescherm uw woning tegen de kou!

Veel woningen verliezen ongemerkt warmte via het dak, de gevel, ramen of de vloer. Dit is slecht voor uw wooncomfort én voor uw portemonnee. Laat uw woning nu voordelig isoleren met de inkoopactie van de WoonWijzerWinkel. Kies voor bodem-, vloer-, spouw-, glas- of dakisolatie!  

Bijzonder duurzaam complex voor zwembad- en sporthallocatie

Met het toepassen van diverse duurzame technieken en in combinatie met de gekozen materialen gaat er een bijzonder duurzaam complex ontstaan.

De Vries en Verburg Bouw is volop bezig met de bouw van de zwembad – sporthal combinatie aan de Alkenlaan/Pelikaanweg. Tot en met eind februari 2019 gaan de heipalen de grond in. Onder grote belangstelling hebben wethouders Harriët Westerdijk (Sport) en Nico van Veen (Vastgoed) op 28 januari 2019 meegewerkt aan het slaan de heipalen.

Lees meer over dit project op: www.capellebouwtaandestad.nl/zwembad.

Drukke platformbijeenkomst nieuwe Duurzaamheidsagenda

Op dinsdagavond 22 januari 2019 hebben we met 75 geïnteresseerden gesproken over de nieuwe Duurzaamheidsagenda 2019-2022. Hoe bouwen we aan een duurzame stad?

Tijdens de bijeenkomst was er een presentatie over de al behaalde resultaten, hebben we een warming-up gedaan met stellingen (voor of tegen) en hebben bewoners, partners en ondernemers in tafelgesprekken met kaartjes aangegeven wat zij het meest belangrijk vinden op het gebied van Duurzaamheid.

Binnenkort plaatsen wij het verslag van de bijeenkomst op de website.

Eerste klimaatatelier in Capelle aan den IJssel

Het weer verandert, droge perioden worden steeds vaker afgewisseld met hele natte perioden. Dit nieuwe klimaat heeft gevolgen voor hoe de overheden en andere partijen de openbare ruimte in de stad – dijken, wegen, waterpartijen – inrichten.

In december 2018 was er een eerste Klimaatatelier waarbij diverse regionale partners aan de slag gingen met het vraagstuk: “Hoe houden we ook in de toekomst de leefomgeving van de Capellenaar veilig en klimaatbestendig?”.

Subsidie voor elektrische bestelauto

Ondernemers in Rotterdam of van een van de aangrenzende gemeenten kunnen vanaf 6 december 2018 subsidie aanvragen voor de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelauto. Met deze subsidieregeling stimuleert de gemeente Rotterdam emissievrij vervoer.