Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene en schone stad. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is dan bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de nieuwe ‘groene’ economie. Dat heeft geleid tot veel nieuwe banen. We maken bijna alleen nog maar gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties werken we aan deze toekomst. Doe jij ook mee?

Koersdocument Duurzaam Capelle
Het Capelse college spreekt de ambitie uit dat Capelle in 2050 een 100% duurzame stad is. Hoe die ambitie vervuld kan worden staat in het koersdocument Duurzaam Capelle. Een van de belangrijkere doelstellingen in dit plan is het terugbrengen van de uitstoot van COnaar bijna nul. Hiermee sluit Capelle aan bij de landelijke doelstellingen en het Klimaatakkoord van Parijs. Om de doelen in 2050 te behalen, heeft het college een stip op de horizon gezet aan de hand van drie thema’s; duurzame energie met lagere lasten, het verder uitbouwen  van het groene- en waterrijke karakter van de stad, en werken aan een circulaire economie waar hergebruik van grondstoffen centraal staat.
Download hier het Koersdocument Duurzaam Capelle

Programma Duurzaamheid 2023-2026
We staan de komende decennia nog voor een enorme opgave. In het programma Duurzaam staan de projecten en activiteiten die de komende jaren worden uitgevoerd. De komende jaren gaan we samen aan de slag om te werken aan een duurzaam Capelle. Dat doen we slim en stap voor stap. Zo grijpen we kansen en voorkomen we investeringen die later niet efficiënt blijken te zijn.
Download hier het Programma Duurzaamheid 2023-2026