Tijdens de jaarwisseling is het ook in de buurt van ziekenhuizen, bejaarden- en verpleegtehuizen, kinderdagverblijven, kinderboerderijen en terreinen bij tankstations verboden vuurwerk af te steken. Dit verbod geldt tijdens oud en nieuw tussen 31 december 18.00 en 1 januari 02.00 uur. Buiten deze uren geldt al een algeheel vuurwerkverbod in heel Nederland.

Met het aanwijzen van vuurwerkvrije zones wil de gemeente Capelle zorgen voor een veilige en rustige jaarwisseling. Het Schollebos is voor het eerst door burgemeester Peter Oskam aangewezen als vuurwerkvrije zone: “In het Schollebos willen we de overlast die vuurwerk kan veroorzaken voor mensen, dieren en de natuur voorkomen. We gunnen iedereen een rustige oud en nieuw viering.”

De burgemeester heeft met de politie en handhaving afgesproken dat meldingen van overlast of verstoringen uit Capelse wijken voorrang krijgen op vuurwerkmeldingen uit het Schollebos. “We handhaven overal en delen bekeuringen uit bij overtredingen”, waarschuwt de burgemeester. Met deze maatregelen wil de gemeente Capelle aan den IJssel zorgen voor een veilige en respectvolle jaarwisseling voor alle Capellenaren.

Capellenaren die willen weten welke gebieden er als vuurwerkvrije zones zijn aangewezen leest u op de gemeentepagina vuurwerk. Hier staat ook meer informatie over vuurwerk en waar meldingen van overlast kunnen worden gemaakt.