Gemeente Capelle aan den IJssel heeft net als veel andere gemeenten een taak in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering en het beschermen en verbeteren van de biodiversiteit. Onze doelen hiervoor staan in het Programma Duurzaamheid en het Programma Buitenruimte. Het gezamenlijke streven naar een gezonde, groene leefomgeving heeft geleid tot een samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Meer groen

Uit de eerste resultaten van de Groene kansenkaart blijkt dat in de wijk Fascinatio meerdere locaties geschikt zijn voor het planten van groen in de openbare ruimte. We onderzoeken samen met de bewoners en de Green Business Club Fascinatio hoe we hier de wijk invulling aan gaan geven. De Groene kansenkaart kan in de toekomst ook voor de rest van de stad de kansen voor vergroening weergeven en onderdeel uit gaan maken van het nieuwe brede Groenbeleidsplan dat de gemeente gaat opstellen.