Bedrijven hebben nog een paar maanden de tijd om zich voor te bereiden op de situatie. Vrijwillige registratie is nu al mogelijk. Zo kunnen organisaties langzaam wennen aan deze registratieplicht en hebben ze sneller inzicht in hun CO2-emissie. De gegevens digitaal invoeren kan al sinds afgelopen zomer. Heeft u dat nog niet gedaan, doe het dan zo snel mogelijk.
Geef uw gegevens direct door op de website van de Rijksoverheid 

Duurzamer woon-werkverkeer

De overheid moedigt het aan als werkgevers verduurzamen. Daarin heeft het bedrijf de keuze uit verschillende maatregelen. U kiest wat het best past bij uw organisatie. Bijvoorbeeld uw wagenpark (deels) vervangen door elektrische voertuigen. Ook meer thuiswerken of op de fiets naar het werk leiden tot een verduurzaming voor uw organisatie.

CO2-registratieverplichting

In het klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de CO2 uitstoot. Een van de afspraken is dat in 2030 werkgebonden verkeer 1,5 miljard kilogram CO2 minder uitstoot. Het gaat om reizen waarvoor werknemers een financiële vergoeding krijg of waarvoor werkgevers een vervoermiddel ter beschikking stellen. Op basis van de gerapporteerde gegevens wordt gemonitord of het gestelde reductiedoel van 1,5 miljard kilogram C02 gaat worden bereikt. De formele naam van deze regeling is Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM).

Een handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ voor de manier van rapportage is te vinden op de website van RVO.

Meer over subsidies voor verduurzamingsmaatregelen voor ondernemers