Subsidie voor drie soorten activiteiten

De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende activiteiten:

Energie op bedrijventerreinen

  1. de productie van energie uit duurzame energiebronnen
  2. gebouwgebonden maatregelen voor energiebesparing
  3. de aansluiting op een lokaal warmtenetwerk
  4. de uitwisseling van energie tussen bedrijven

Verduurzaming van bedrijventerreinen

  1. maatregelen voor klimaatadaptatie
  2. maatregelen voor de vergroting van de biodiversiteit

Transitie naar een circulaire economie

  1. het collectief organiseren van goederen en diensten en wederzijdse uitwisseling van materialen
  2. het collectief verwerken van afval of grondstoffen
  3. de toepassing van circulaire materialen in de inrichting van de openbare ruimte

Duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen

Zuinig omgaan met energie en het opwekken van eigen duurzame energie draagt bij aan de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Duurzame, energiezuinige of zelfs energieneutrale bedrijventerreinen dragen bij aan het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990.

Aandacht voor klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is ook noodzakelijk. Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Het aanleggen van regenwateropslag en het aanplanten van planten en bomen verminderen hittestress, versterkt de biodiversiteit, de natuur en de bestendigheid tegen wateroverlast.

Circulariteit is het derde onderdeel van deze regeling. Denk aan activiteiten die leiden tot een lagere milieubelasting door circulair grondstoffengebruik en ketensamenwerking, zoals de aanschaf verpulpers, vergisters en betoncrushers, het creëren van collectieve inzamelplaatsen voor afval- en reststromen, het delen van grondstoffen en diensten op het terrein via handelsplatformen, het gebruik van biobased asfalt of bruggen van circulair materiaal.

Aanvragen

Bekijk de voorwaarden en vraag de subsidie aan via zuid-holland.nl. De provincie behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Aanvragen kunnen heel 2024 worden ingediend, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.