De meeste mensen krijgen de energietoeslag vanzelf op hun rekening. Dit geldt voor iedereen die de energietoeslag 2022 kreeg. Wel moeten zij dan ook in 2023 een inkomen onder 120% van de bijstandsuitkering hebben. Wethouder Harriët Westerdijk (armoedebestrijding): “We zijn inmiddels gestart met het uitbetalen van de energietoeslag aan de mensen waarvan we weten dat ze aan de voorwaarden voldoen. Ik ben blij dat we na het landelijk besluit snel konden starten met de uitvoering. Juist omdat nu de dagen korter en kouder worden mensen meer energie gaan gebruiken. Ik hoop ook dat mensen de energietoeslag daarvoor opzijzetten.”

Inmiddels 2.000 huishoudens betaald

Sociale Zaken IJsselgemeenten heeft de energietoeslag inmiddels aan ongeveer 2.000 Capellenaren uitgekeerd. Dit zijn mensen met een uitkering (bijstand, Ioaw of Ioaz) van IJsselgemeenten of die iedere maand bijzondere bijstand krijgen. Ook mensen met een aanvullende Inkomensondersteuning (AIO) op het AOW-pensioen via de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kregen de energietoeslag eind oktober op hun rekening.

Meer betalingen begin december

IJsselgemeenten bekijkt nu het inkomen van de Capellenaren die de energietoeslag 2022 zelf hebben aangevraagd en via IJsselgemeenten hebben kregen. Wie nu weer recht op de energietoeslag heeft, krijgt deze uiterlijk begin december vanzelf. Zij hoeven het niet opnieuw zelf aan te vragen.

Zelf aanvragen

Wie niet vanzelf de energietoeslag 2023 krijgt, kan het zelf aanvragen. Dit kan pas als iedereen die de energietoeslag 2023 automatisch krijgt, is betaald. Zo voorkomen we dat mensen een aanvraag doen, terwijl ze het vanzelf krijgen. Dat scheelt iedereen veel werk. Hiervoor komt begin december het aanvraagformulier en informatie over de voorwaarden op www.ijsselgemeenten.nl/energietoeslag.

Energietoeslag via Bijzondere bijstand

Voor de energietoeslag geldt een inkomensgrens van 120% van een bijstandsuitkering. Er zijn mensen die net iets meer inkomen hebben en dus geen energietoeslag krijgen. Zij kunnen bij zeer hoge energiekosten individuele bijzondere bijstand aanvragen.