Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, neemt u op 7 november in twee uur mee langs regelgeving, de businesscase en de misverstanden. U gaat zelf aan de slag met uw eigen situatie aan de hand van een beslisboom. Aan het eind van de ochtend heeft u een oplossingsrichting en een concept communicatieplan.

Kom naar dit gratis ‘Cup Kickstarter Event’ en laat u informeren en inspireren.

Programma

9.30 uur – Inloop met koffie & thee in herbruikbare bekers
10.00 uur – Welkomstwoord door Meindert Stok, Gedeputeerde Economie en Innovatie van Provincie Zuid-Holland
10.05 uur – Inspiratie presentatie van moderator Merijn Tinga. Met de surf expeditie van afgelopen zomer als rode draad worden noodzaak, uitdagingen, kansen en oplossingen geschetst die aankomende regelgeving bieden.
11.00 uur – Koffie pauze
11.05 uur – Workshop ‘Aan de slag met de overstap naar een herbruikbare drinkbeker op uw eigen kantoor’. Deelnemers gaan in groepjes aan de slag met het maken van een plan van aanpak voor de overstap naar een herbruikbare drinkbeker. Aansluitend een terugkoppeling per groep op flip-over waarin de belangrijkste inzichten worden gedeeld.
11.50 uur – Afsluiting door Provincie Zuid-Holland en groepsfoto samen met Plastic Soup Surfer Merijn Tinga
12.00 uur – Gezamenlijke lunch

Waar en wanneer

Dinsdag 7 november van 10.00-12.00 uur
Locatie: Provinciehuis Den Haag (Evenementenhal, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag)

Meld u aan