Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester: iemand die een inspiratie is voor de wijk, vereniging of collega’s. Iemand die zelf klimaatbewust leeft en zich inzet om ook anderen te inspireren mee te doen.

Uiteindelijk gaan 245 Klimaatburgemeesters in 156 gemeenten aan de slag om klimaatverandering onder de aandacht te brengen en klimaatactiviteiten te organiseren. Kees Breeman uit Capelle is één van hen. Kees (57) is een duurzame doener. Als Klimaatburgemeester wil hij een voorbeeld zijn voor anderen om een duurzamer leven te leiden. “Ik ben Klimaatburgemeester omdat ik mensen terugbreng naar de natuur door verschillende initiatieven. Bijvoorbeeld het nut laten zien van GFT-afval weer inzetten in je eigen tuin en het minder of geen gebruik maken van kunstmeststoffen. Het verbindt ook mensen in de wijk om samen op een leuke manier afval te recyclen.”

Op de Duurzaamheidsmarkt tijdens de Week van de Duurzaamheid was Kees aanwezig met zijn wormenhotel om uitleg te geven hoe je zoiets maakt en hoe het werkt.

De Nationale Klimaatweek duurt van 30 oktober tot 5 november. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden veel activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat.