Sjoerd Geissler, wethouder duurzaamheid: “Het is belangrijk dat we weten waar de beschermde diersoorten in onze woningen zitten. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen voor alternatieve verblijfplaatsen. Bij het isoleren, renoveren of slopen van woningen en andere gebouwen, kan het gebeuren dat er vleermuizen of vogels worden verstoord of gedood. Dit mag niet volgens de Wet Natuurbescherming. Daarom is onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten nodig. Dit kost een hoop tijd en geld. Door het opstellen van het soortenmanagementplan wordt dit onderzoek in één keer geregeld voor gebieden in Capelle aan den IJssel. We willen bij het uitvoeren van dit onderzoek dankbaar gebruikmaken van de waardevolle, lokale gebiedskennis van bijvoorbeeld de partners in het Capels Natuurnetwerk. Zij weten goed over welke diersoorten het gaat en waar ze zitten. Die kennis is van groot belang voor het beschermen van de diersoorten.”

Soortenmanagementplan

Met een soortenmanagementplan kan de gemeente een ontheffing aanvragen voor een aantal diersoorten. Die ontheffing kan de gemeente doorgeven aan de partijen die in de stad bouwen, verbouwen of verduurzamen. Om die ontheffing te krijgen, voert de gemeente voor verschillende gebieden in één keer een ecologisch onderzoek uit. Ook neemt de gemeente maatregelen voor betere leefomstandigheden voor vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen. De gemeente gaat het soortenmanagementplan in 2024 en 2025 opstellen. Deze actie komt voort uit het Programma Duurzaamheid 2023-2026.

Ecologisch onderzoek

Voordat het soortenmanagementplan gebruikt kan worden, is eerst uitgebreid ecologisch onderzoek nodig. Daarna maakt de gemeente een plan om de dieren te beschermen en hun leefgebied beter maken. In de tussentijd wil de gemeente de huishoudens wel stimuleren en ondersteunen om hun woning te verduurzamen. Dit gebeurt vanuit het Capels Isolatie Plan (CIP). Het is hierbij belangrijk om niet de wet te overtreden. Daarom voert de gemeente voor 800 huishoudens, die mogelijk in aanmerking komen voor het Capels Isolatie Plan, een ecologische quickscan uit. Is het uitgesloten dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn? Dan benadert de gemeente de huishoudens voor het CIP.

Inwoners die zelf hun woning willen isoleren, moeten nu eerst een onderzoek door een ecoloog laten uitvoeren. De omgevingsdienst Zuid Holland Zuid handhaaft de Wet natuurbescherming. Bij het overtreden van deze wet kan de omgevingsdienst een boete geven.

Wethouder Sjoerd Geissler vindt het belangrijk om woningisolatie toch te blijven stimuleren: “De gemeente werkt op dit moment aan een tussenoplossing voor de komende twee jaar. Hierbij willen we woningisolatie wel mogelijk maken, maar de beschermde diersoorten zo min mogelijk beschadigen. Dit noemen we een pre-soortenmanagementplan. Zodra we dit hebben uitgewerkt volgt meer informatie. Ook hierbij stellen we het advies van onze partners in het Capels Natuurnetwerk bijzonder op prijs. Dit netwerk bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende natuurorganisaties in onze stad. Zij geven ons gevraagd en ongevraagd advies. Voor de gemeente een onmisbare partij om de ecologische waarden in de stad te beschermen.”