De werkzaamheden aan de duikers kunnen zorgen voor overlast, bijvoorbeeld wanneer het asfalt moet worden open gezaagd. Door gefaseerd te werken, wordt de overlast zo veel mogelijk beperkt.

De werkzaamheden per duiker duurt ongeveer twee tot drie werkdagen. Uiterlijk 31 december worden de werkzaamheden aan de laatste duikers afgerond.

Goed beheer en onderhoud

Het Schollebos is voor veel Capellenaren een oase van rust en natuurlijke schoonheid. Voor de bospercelen in het hart van het Schollebos is er een beheerprogramma. Oude, zieke of onveilige bomen verwijderen we. Daardoor valt er meer licht op de bosbodem. Dit geeft zaden de kans om te ontkiemen. Zo krijgen we jonge bomen. Al aanwezige jonge bomen en struiken krijgen zo ook ruimte om te groeien. Het resultaat? Meer variatie in het bos.

Tweede leven voor bomen

Er wordt niet zomaar gekapt. Bomen die moeten wijken, krijgen een oranje kruis voordat de werkzaamheden starten. De Vrienden van het Schollebos betrekken we hierbij. Alle gekapte bomen blijven in het Schollebos. Het dode hout is ideaal voor insecten en paddenstoelen. Een mooie manier om nieuw leven te creƫren uit het oude. Alle werkzaamheden vinden in gedeelten plaats. Zo beperken we de overlast voor de natuur en de bezoekers.

Ondanks de inspanningen van de gemeente om het Schollebos veilig te houden voor wandelaars en fietsers, kunnen er altijd onvoorspelbare situaties ontstaan. Vooral tijdens het stormseizoen. We raden dan ook aan om het bos tijdens of kort na een storm, of op momenten van hevige wind, te vermijden.