Onze ambitie is dat Capelle aan den IJssel in 2050 duurzaam, groen en schoon is. Dat is een behoorlijke opgave. Wij kunnen dit niet alleen; iedereen in Capelle kan en moet aan deze verandering bijdragen. Samen met Capellenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties werken we naar een duurzaam Capelle. Om onze ambitie waar te maken, willen wij de energietransitie stevig doorzetten, Capelle stap voor stap klimaatadaptief inrichten en meer aan de slag met circulariteit. In de Monitor Duurzaamheid 2023 laten we met zoveel mogelijk data zien welke resultaten we boekten.

Wat hebben we gedaan?

In 2023 voerden we verschillende activiteiten uit om Capelle duurzamer en groener te maken. We werkten samen met nieuwe energiecoaches, energieklussers, zette het Capelse Energieloket op verschillende manieren in en startte collectieve inkoopacties. Vrijwilligers droegen daar actief aan bij. Bijvoorbeeld het Energiecollectief Capelle (ECC) met een warmtebeeldenactie. Ook zijn prestatieafspraken gemaakt met Havensteder om nog meer woningen met slechte energielabels versneld te verduurzamen. Mede hierdoor is het energieverbruik verlaagd en de opwek van duurzame energie verhoogd. Daarnaast zien we dat steeds meer woningen aardgasvrij worden, mede dankzij de communicatiecampagne over aardgasvrij wonen. Om Capelle te beschermen tegen hitte en wateroverlast, zette de gemeente in op groene daken en groene tuinen en terreinen. Dat gebeurde bijvoorbeeld door onze deelname aan het NK Tegelwippen.

Ook circulariteit krijgt steeds meer aandacht. Dankzij het Actieplan Circulaire Economie 2023-2026 zijn voor komende jaren concrete plannen opgesteld. Het doel: minder afval produceren en zuinig omgaan met grondstoffen. Capellenaren zijn hier zelf steeds meer mee bezig. Spullen krijgen vaker een tweede leven. Maar ook Capelse bedrijven zien kansen en zetten zich in om meer circulair te werken.

Welke resultaten behaalden we?

Minder energieverbruik, meer duurzame energie opgewekt
In de monitor is te zien dat steeds meer Capellenaren zelf duurzame energie opwekken. Voor 2023 hadden we het doel om 70.000 zonnepanelen op de daken te hebben liggen. Dit doel behaalden we met elkaar ruimschoots. In maart 2023 lagen er al 73.258 zonnepanelen; een toename van ruim 19.000 zonnepanelen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook gingen de energieklussers langs ruim 2.000 deuren om aan de slag te gaan met kleine energiebesparende maatregelen. De klussers installeerden bij meer dan 1.000 Capelse huishoudens energiebesparende producten.

Capelle aardgasvrij. Dat doen wij.
Sinds 2019 zijn in totaal 450 woningen aardgasvrij. Om Capellenaren, bedrijven en maatschappelijke organisaties te stimuleren om over te gaan op aardgasvrij, ging in 2023 de communicatiecampagne ‘Capelle aardgasvrij. Dat doen wij.’ van start. Uit bezoeken aan het Energieloket en binnenkomende vragen blijkt dat deze boodschap de Capellenaar bereikt. Verdere verkenningen voor aardgasvrij wonen zijn nog in volle gang. Er zijn nog grote stappen te zetten.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit
In 2023 werd minder subsidie aangevraagd voor groene daken en erfafscheidingen dan het jaar ervoor. Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat veel enthousiaste Capellenaren die subsidie al gebruikt hebben. Achter de schermen werken we hard aan meer aandacht voor groen in de tuin, op balkons en op daken. Dit voorjaar startte de publiekscampagne ‘Ga voor groen, in elk seizoen‘. Want meer groen zorgt voor een koeler en meer leefbaar Capelle.

Meer aandacht voor circulariteit
Steeds meer Capellenaren weten de gemeente en Capelse organisaties te vinden voor informatie en manieren om afval te voorkomen en langer te doen met producten. Dat is ook te zien in het aantal kilo’s restafval per inwoner. In 2023 daalde het aantal kilo’s verder naar 171,6 kilo per inwoner. Daarmee komen we in de buurt van de ambitie van 160 kilo per inwoner in 2023.

Voorbeeldrol van de gemeente
Zelf doen we ook ons best om slim om te gaan met energie en grondstoffen. Zo kregen de oude zonnepanelen van het Energieloket een tweede leven op gemeentelijk vastgoed en als powerbanken op diverse plekken in de stad. Daarnaast is nu 65 procent van de openbare verlichting voorzien van ledverlichting en is nagenoeg al het gemeentelijk vastgoed voorzien van energielabel A.

Alle resultaten en activiteiten nalezen? Download hieronder de Monitor Duurzaamheid 2023.

Download hier de Monitor Duurzaamheid 2023