In 2024 en 2025 isoleert Havensteder ongeveer 750 woningen. Uiterlijk in 2028 zijn alle woningen met E, F en G-labels verbeterd. Ook plaatst Havensteder de komende vijf jaar circa 4.000 zonnepanelen op de woningen waar zij eigenaar van zijn.

Prestatieafspraken

In december 2023 maakten de gemeente Capelle aan den IJssel, woningcorporatie Havensteder en de Huurdersraad Capelle samen afspraken over wonen in Capelle aan den IJssel. De afspraken gaan onder andere over het vergroten van de leefbaarheid, het toegankelijk houden van de sociale woningvoorraad, de inzet op specifieke doelgroepen en het mogelijk houden van goed en betaalbaar wonen in Capelle aan den IJssel.

Wethouder Sjoerd Geissler is blij met de gemaakte afspraken: “Eerder afgemaakte afspraken liepen af in december 2023. Om gezamenlijk te blijven werken aan goed en prettig wonen in Capelle aan den IJssel waren nieuwe afspraken nodig. Ik ben blij dat we die zijn overeengekomen.”

Lees meer over de gemaakte afspraken op de website van de gemeente Capelle aan den IJssel