Rondleiding afvalwaterzuivering

Op vrijdag 12 oktober en woensdag 17 oktober waren er rondleidingen bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Tijdens de rondleiding, dat een activiteit was van de Week van de Duurzaamheid, is uitgebreid uitgelegd hoe afvalwater gezuiverd wordt tot schoon drinkwater.

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) is als waterschap verantwoordelijk voor waterbeheer. Het zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven, zorgt voor stabiele waterkeringen en houdt het water in sloten en plassen op peil. Daarnaast beheert het waterschap een aantal wegen buiten de bebouwde kom.

Lees meer over het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard via http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl.