Platform Duurzaam Capelle

Het ‘Platform Duurzaam Capelle’ is een platform voor inwonersorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties voor informatie-uitwisseling op het gebied van Duurzaamheid en andere (duurzame) activiteiten. Het Platform Duurzaam Capelle heeft als doel de bewustwording en betrokkenheid van de Capelse samenleving bij het thema duurzaamheid te vergroten en verbindt kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid.

Het platform dient ook als forum om de voortgang van de projecten uit de Duurzaamheidsagenda te bespreken, knelpunten te signaleren en oplossingen te bedenken. Het Platform adviseert over het opstarten van nieuwe activiteiten op het gebied van duurzaamheid in de komende jaren.

Kennis- en Netwerkbijeenkomsten
Circa vier keer per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd voor iedereen die zich vanuit persoonlijke, professionele of zakelijke interesse bezighoudt met duurzaamheid. Met de bijeenkomsten willen we mensen samenbrengen, synergie en dynamiek creëren door met elkaar van gedachte te wisselen, kennis te delen en inspiratie op te doen. De bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk mits u zich tevoren voor de bijeenkomst heeft aangemeld. Na afloop van de bijeenkomsten wordt de gelegenheid geboden voor netwerken en informeel na te praten over de thematiek.

Een terugblik op 2017
Er zijn in 2017 drie platformbijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst vond plaats op basisschool De Octopus. De school heeft vertelt over haar groene schoolplein en we hebben gesproken over het stimuleren van bewonersinitiatieven. Op Rivium Campus hebben we met de tweede bijeenkomst gesproken over de koers naar een duurzaam Capelle in 2050 en wat zij daarin belangrijk vonden. Op de dag van de duurzaamheid brachten we een bezoek aan BlueCity010 (het voormalige Tropicana) waar we hebben gesproken over het koersdocument Duurzaam Capelle en de circulaire economie. De bijeenkomsten zijn door de deelnemers positief beoordeeld.

Waar zetten we voor 2018 op in?
We zetten ons in op het uitbouwen van het platform als ontmoetingsplek voor alle Capellenaren en organisaties die bezig zijn met een duurzaam Capelle. Via het platform spreken we over de nieuwe duurzaamheidsagenda voor de periode 2019-2022. Met de deelnemers aan één of meerdere bijeenkomsten evalueren we ook de rol van het platform. Dit ook als input voor de nieuwe duurzaamheidsagenda.

Wil je je graag op de hoogte worden gehouden van nieuwe bijeenkomsten en een uitnodiging ontvangen? Stuur dan een e-mail naar energiewijzer@capelleaandenijssel.nl.

Bekijk hier de artikelen over de eerder georganiseerde bijeenkomsten:


Recente berichten: