Duurzaamheidsagenda 2015-2018

Capelle aan den IJssel is een levendige stad in ontwikkeling. In 2015 heeft Capelle de titel: De Groenste Stad van Nederland’’ gekregen. De komende jaren willen wij samen met u werken aan een groene en gezonde leefomgeving. Samen met bewoners, bedrijven, organisaties & scholen werken we aan duurzame projecten om energie te besparen, duurzame energie op te wekken en onze gemeente verder te verduurzamen en te vergroenen.

60 miljoen voor subsidie energiebesparing

lamp-met-boom

Sinds 15 september kunnen huiseigenaren die zelf in hun huis wonen, subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. U kunt de Subsidie energiebesparing eigen huis aanvragen vanaf 15 september 2016 via RVO.

Op die site vindt u alle informatie over de voorwaarden en de wijze waarop u de subsidie kunt aanvragen.

Greendeal Zorg

Op 27 oktober is de Green Deal “Nederland op weg naar Duurzame Zorg” ondertekend om de verduurzaming van de zorg te versnellen. De landelijke ambitie is dat eind 2018 in totaal 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Greendeal Zorg Capelle aan den IJssel

De gemeente heeft deze Green Deal Zorg mede ondertekend. Ook de DCMR heeft als milieudienst de Green Deal Zorg ondertekend.