De VvE verduurzamen: waarom en hoe besluit u dat in de Algemene Leden Vergadering  (ALV)

Verduurzamen van de VvE is goed voor het milieu. Maar het levert u en de VvE natuurlijk veel meer op. Alle voordelen op een rij:

  • Een toekomstbestendige woning en VvE
  • Lagere maandelijkse energielasten door energiebesparing
  • Verbetering wooncomfort
  • Beter verkoopbare woning
  • Een bijdrage aan een beter milieu

Energiemaatwerkadvies

Wilt u met de VvE stappen nemen in verduurzaming? Dan is het belangrijk om eerst inzage te krijgen in de mogelijkheden van isolatiemaatregelen, warmte/energie opwekken en in de besparingen. Een Energiemaatwerkadvies voor de VvE geeft een compleet beeld.

Met zo’n advies kan de VvE:

  • een Plan van Aanpak opstellen;
  • goed beoordelen welke maatregelen gekoppeld kunnen worden aan onderhoudswerkzaamheden;
  • welke maatregelen direct kunnen worden uitgevoerd.

Op Maatwerkadvies Voor Woningen staan gecertificeerde bureaus. Gecertificeerd betekent dat u hier subsidie voor kunt krijgen van RVO.

Besluitvorming

Als de VvE het Plan van Aanpak helemaal heeft uitgewerkt, moet er binnen de ALV een besluit over worden genomen. Hoe ziet de besluitvorming eruit als het duurzame maatregelen betreffen?

Voor besluiten over duurzame maatregelen, moet er een gekwalificeerde meerderheid van stemmen voor de maatregelen zijn.

Elke VvE heeft een splitsingsakte met daarin de verwijzing naar het van toepassing zijnde splitsingsreglement. Er bestaan verschillende modelreglementen. Hieronder een verduidelijking van de stemming binnen de ALV bij gewoon onderhoud en energie besparende maatregelen.

Besluitvorming Vve Helpdesk

Heeft u vragen over uw splitsingsakte of reglementen? Of wilt u meer weten over een Energiemaatwerkadvies? Astrid Kennis heet u van harte welkom in het Energieloket.

Het Energieloket is geopend op donderdagen (10:00 uur tot 16:00 uur) en vrijdagen (10:00 uur tot 14:00 uur). Wilt u er zeker van zijn dat Astrid aanwezig is? Stuur haar een e-mail a.kennis@capelleaandenijssel.nl of bel 06-2250 9466.