In de eerste fase van deze aanbesteding hadden alle warmteleveranciers de mogelijkheid om zich aan te melden als warmteleverancier voor het gebied. Twee warmteleveranciers hebben zich aangemeld: Eneco en Ennatuurlijk. Met deze warmteleveranciers verkennen we wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners.

Derde dialoogfase

Inmiddels starten we met de derde gesprekken, ook wel de derde dialoogfase. Dat betekent dat we samen met de warmteleveranciers Eneco en Ennatuurlijk verschillende thema gesprekken voeren. Met ieder apart onderzoeken we bijvoorbeeld:

 • Voor welke woningen deze warmte oplossing wel en niet interessant is;
 • Wat het concreet betekent in de straat en in huis;
 • Wat het gaat kosten;
 • Hoe duurzaam het is;
 • Hoe we ervoor zorgen dat we bewoners hier zo goed mogelijk bij betrokken worden;
 • En wanneer we zouden kunnen starten.

In deze volgende ronde gaan ook vijf bewoners van Rotterdam en vijf bewoners vanuit Capelle (die deelnemer zijn van de klankbordgroep) in gesprek met de twee warmteleveranciers. De gemeente behartigt de belangen van de Capellenaren. Maar op deze manier kunnen bewoners direct aangeven wat voor hen belangrijk is en waar zij behoefte aan hebben. Heel waardevol dus!  

Op basis van deze gesprekken scherpen de warmteleveranciers hun concept aanbod steeds verder aan. De volgende stap is dat zij in juli een definitieve inschrijving doen. 

We houden u op de hoogte. 

Wist u ook dat…

 • Stadsverwarming en warmtenet hetzelfde zijn? 
 • Sinds de bouw van Fascinatio en Schollevaar daar al stadverwarming hebben? 
 • Veel mensen aangeven daar erg tevreden over te zijn?
 • We tegenwoordig vaker het woord warmtenet gebruiken? 
 • Voor grote delen van Capelle een warmtenet (stadsverwarming) als goedkoopste alternatief voor aardgas gezien wordt in de (nabije) toekomst? Lees het meer over in de Transitie Visie Warmte. 
 • We graag samen met u de warmtetransitie vorm geven en dus graag horen wat uw plannen / vragen / ideeën / zorgen zijn?
 • Als u vragen heeft, u kunt kijken of uw vraag staat tussen de veelgestelde vragen
 • U ook altijd een mail kunt sturen naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl?