De SEEH sluit op 31 december 2020 om 23:59 uur. Daarna kunt u geen aanvraag meer indienen voor de SEEH. Na 2020 is er voor isolatiemaatregelen wel subsidie beschikbaar via de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen. Per 1 januari 2021 wordt deze regeling uitgebreid met isolatie. Deze regeling is voor particulieren en zakelijke gebruikers. Met de ISDE stimuleert de Rijksoverheid Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Hiermee besparen we energie en dringen we de CO2-uitstoot terug.

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energie besparen in uw gebouw en appartement(en)? Dat kan met subsidie uit de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) aan. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022.