Op vrijdag 17 januari 2020 was er een eerste overleg met de projectgroep Transitievisie Warmte om een plan van aanpak te maken. In dit plan van aanpak komt te staan hoe we alle buurten onder de loep nemen en tot een concept Transitievisie Warmte komen. In de Transitievisie Warmte komt te staan WANNEER welke buurt in aanmerking komt voor de overgang naar een duurzaam alternatief voor aardgas: vóór of na 2030. Zodra dit concept er is, plaatsen wij het op de website.

Wij zijn op weg naar een aardgasvrij Capelle in 2050. Alle woningen die aangesloten zijn op het aardgas gaan over naar een duurzaam alternatief voor verwarmen, warm tapwater en koken. Dat doen we slim en stap voor stap.

Tijd genoeg en geen tijd te verliezen
2050 klinkt nu nog ver weg, we hebben nog 30 jaar de tijd. Maar het is van belang dat we nu wel al stappen maken en inzichtelijk maken hoe we daar kunnen komen. Daarom stellen alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte op waarin staat welke buurten vóór 2030 in aanmerking komen voor de overgang naar een duurzaam alternatief voor gas en welke buurten na 2030.

Wat is er al gedaan?
In april 2018 is de Warmtetransitieagenda vastgesteld, waarin staat WAT de meest voor de hand liggende alternatieven zijn voor de overstap naar aardgasvrij in Capelle aan den IJssel zijn. En in september 2018 is het Warmteakkoord ondertekend door verschillende partners in de energietransitie.

Haalbaar en betaalbaar voor iedereen
In het Warmteakkoord spraken we af om in gezamenlijkheid na te denken hoe tot een weloverwogen volgorde van buurten komen in de Transitievisie Warmte. Door krachten te bundelen, kunnen we voorkomen dat onnodig de straat vaker opengebroken wordt in korte tijd. Buiten kijf staat dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen.

Heb je nog vragen over de Transitievisie Warmte? Laat het ons dan weten via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.