Oud papier, glas, textiel, plastic, olie- en frituurvet, elektrische apparaten, snoeiafval , groente- en fruit resten zijn waardevol. Door goed te scheiden blijft er maar weinig restafval over. Er gaan minder grondstoffen verloren en er hoeft minder afval verbrand te worden. Dit is goed voor het milieu. Goed afval scheiden is dus ook belangrijk.

De persoonlijke afvalkalender geeft u een duidelijk overzicht van de dagen waarop Irado (de afvalinzamelaar) op uw adres de minicontainer voor restafval, groente-, fruit- en tuinafval, oud papier komt legen en in sommige gevallen ook plastic verpakkingsafval komt ophalen.