VvE-bestuurders zijn maandag 28 oktober gestart met het eerste dagdeel van de cursus ‘Verduurzaam jouw VvE”. Het doel van de gratis cursus voor VvE-bestuurders is dat alle aanwezigen weten welke verduurzamings-mogelijkheden beschikbaar zijn én wat de financierings- en subsidiemogelijkheden zijn.

Opening
Wethouder Nico van Veen opende de middag. Hij keek terug op vroeger toen er maar 1 televisie was waar alle buurkinderen kwamen kijken. Daarna beschreef hij de huidige tijd, waarin we teveel van onze aarde vragen, om vervolgens ook vooruit te kijken, naar de opgave om alle woningen in Capelle aan den IJssel van het aardgas af te krijgen. Daarna gaf hij het woord aan John Liewes, jurist bij VvE-belang. Hij nam de bestuurders mee in de splitsingsakte, gaf antwoorden op de vraag hoe ze met een (groen)MJOP om kunnen gaan en hoe besluitvorming en vergaderingen tot stand komen.

Diversiteit aan VvE’s
Direct bij het voorstel rondje bleek de meerwaarde van de training al. De diversiteit aan VvE’s was groot: van grote tot kleine VvE’s, van voltallige besturen tot eenmansbesturen en van bijna duurzame complexen tot VvE’s die zich afvragen of verduurzamen wel nodig en mogelijk is. Er werden tips en ervaringen uitgewisseld, en er was herkenning. Er werd geconcludeerd dat samenwerking tussen VvE’s maar zelden voorkomt, terwijl er juist behoefte aan blijkt te zijn.

Een paar tips uit de cursus:

  • Het proces om te komen tot een duurzaam complex, blijkt langdurig. Uit de ervaringen blijkt dat de oriëntatiefase vaak al 2 jaar in beslag kan nemen. Daarna volgt een plan op maat en dan de uitvoering. De tip is dus om nu te beginnen met oriënteren.
  • Richt een commissie duurzaamheid op.
  • Combineer duurzaamheid met onderwerpen als veiligheid, comfort en onderhoud.
  • Maak inzichtelijk wie de bewoners van het complex zijn en welke wensen zij hebben als het gaat om hun woon- en leefomgeving
  • Bekijk de akte goed, iedere VvE heeft een eigen akte met specifieke uitzonderingen daarop. Handel naar die akte.
  • Schakel bij onduidelijkheid over de bedoeling van de tekst uit de akte de kantonrechter in. Die kan al op basis van 1 A4 een uitspraak doen.

Na een verhelderende middag, gingen de bestuurders naar huis met huiswerk. De volgende keer staat techniek op het programma, inclusief een rondleiding bij de Woonwijzerwinkel

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit drie dagdelen op maandag 28 oktober, dinsdag 5 november en maandag 11 november.

Dagdeel 1
Datum              Maandag 28 oktober 2019
Tijd                    13:00 – 17:00 uur
Thema              Juridisch en proces
Locatie             Gemeentewerf (Groenedijk 10, Capelle aan den IJssel)
Door                  John Liewes

Dagdeel 2
Datum              Dinsdag 5 november 2019
Tijd                    13:00 – 17:00 uur
Thema              Techniek
Locatie             WoonWijzerWinkel (Directiekade 2, Rotterdam)
Door                  Jacco van de Sandt

Dagdeel 3
Datum              Maandag 11 november 2019
Tijd                   13:00 – 17:00 uur
Thema              Casus bewonerswensen en proces
Locatie             De Wijnkamer in Restaurant de Bank (Stadsplein 1, Capelle aan den IJssel)
Door                  John Liewes en Jacco van de Sandt

De leerdoelen van de cursus zijn:

  • Alle aanwezigen hebben een goed beeld van de stappen in het besluitvormingsproces t.a.v. verduurzamingsmogelijkheden. Met daarbij tips voor het creëren van draagvlak;
  • Alle aanwezigen weten welke technische verduurzamingsmogelijkheden waarschijnlijk toepasbaar zijn bij hun complex;
  • Alle aanwezigen kennen de belangrijkste financierings- en subsidiemogelijkheden;
  • Alle aanwezigen hebben een concreet plan uitgewerkt voor de verduurzamingsmaatregelen voor hun VvE.