Met drie leveranciers is een plan gemaakt om 18 speeltoestellen opnieuw in te richten. En van de oude speeltoestellen wordt zoveel mogelijk materiaal hergebruikt (circulariteit).

Een les circulariteit op de Groen van Prinsterenschool

Leerlingen van groep 6 en 7 van de Groen van Prinstererschool mogen hierbij meedenken! Op maandag 5 juli hebben de leerlingen een les van onze beheerder spelen gekregen over wat circulariteit is en hoe je dit terug kan laten komen in een speeltoestel en/ of speelelement.

Binnenkort wordt het oude speeltoestel aan de Haagwinde verwijderd en van de vrijgekomen materialen wordt een circulair toestel gemaakt. Het circulaire speeltoestel en/of speelelement wordt gemaakt op basis van de creatieve ideeën die de kinderen van groep 6/7 aanleveren. Ook worden nieuwe speeltoestellen op de speelplaats geplaatst. De omwonenden en de kinderen hebben hiervoor een ontwerp gekozen.

Benieuwd hoe het eruit komt te zien? Houd Duurzaam Capelle dan goed in de gaten!