Het schoolgebouw van Openbare basisschool West wordt gerenoveerd tot energieneutraal schoolgebouw. In de meivakantie van 2019 starten de werkzaamheden en na de zomer van 2019 kunnen de kinderen hun nieuwe duurzame school binnenstappen. Met het plan wordt een CO2 reductie gehaald van ruim 70 ton per jaar, gelijk aan circa 17 hectare bos, maar ook bijna 7% van de gemeentelijke jaardoelstelling.

Duurzaamheidsmaatregelen die genomen worden zijn: het grote dak wordt geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, gasketels worden verwijderd en vervangen door warmtepompen, energiezuinige LED verlichting gaat zorgen voor een aangenamere en minder kostbare verlichting, de ventilatie wordt verbeterd, en alle glas wordt vervangen door HR++ glas.

De vernieuwde duurzame OBS West is een voorbeeld voor andere scholen. Een fijn en gezond schoolgebouw vormt een belangrijke bijdrage aan goed onderwijs, en dat is ook iets dat de gemeente Capelle graag ziet.

Werkzaamheden
In januari 2019 ondertekenden Blick op onderwijs en Bouwbedrijf Heijmans het contract voor de aanpassingen van het schoolgebouw. Heijmans start in de meivakantie van 2019 met de werkzaamheden. De bouwactiviteiten zullen zoveel mogelijk in de vakanties en na schooltijd plaatsvinden zodat kinderen en leerkrachten er zo min mogelijk hinder van ondervinden.