Het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard zorgt voor droge voeten, en schoon en voldoende water. Hierbij is het noodzakelijk om rekening te houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Het aanpassen van de omgeving aan het klimaat (= klimaatadaptatie) en de gevolgen van klimaatverandering zijn belangrijke uitdagingen in het werk van het hoogheemraadschap. Maar ze kunnen dit niet alleen. De samenwerking wordt gezocht met bewoners en organisaties.

Uw initiatief ondersteunen

Als klimaatbewuste bewoner of organisatie kunt u een subsidie aanvragen tot maximaal € 50.000 om klimaatadaptieve maatregelen te nemen op het eigen perceel. Dit perceel moet zich bevinden binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De regeling is ingegaan op 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2021 is er jaarlijks € 100.000 (2021), € 200.000 (2022), € 200.000 (2023) en € 100.000 (t/m 30 juni 2024) beschikbaar. Met deze financiële vergoeding helpt het Hoogheemraadschap u om maatregelen te nemen om wateroverlast, droogte en hitte in het gebied te verminderen.

De subsidieregeling Klimaat en Ruimte wordt verleend voor:

  1. vergroenen: tegels, asfalt of dakbedekking vervangen door planten;
  2. waterberging: het opvangen van regenwater op het eigen perceel;
  3. afkoppelen: de regenpijp van het dak laten uitkomen op het eigen perceel (in plaats van op het riool).

Deze maatregelen leiden tot meer groen en minder steen en zorgen voor het vasthouden en vertraagd afvoeren van regenwater. Door tegels of asfalt te vervangen door groen kan het regenwater makkelijker de grond in. Dit helpt het tegengaan van droogte. En met het opvangen van regenwater bij (hevige) buien wordt het riool ontlast. Ook houden planten en bomen minder warmte vast als het heet is in de zomer. Hierdoor voelt het prettiger aan in de bebouwde kom, is er minder wateroverlast en wordt er bewust met regenwater omgegaan.

Doet u mee?

Gaat u aan de slag met vergroenen? Op de website van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard leest u meer informatie over de subsidieregeling Klimaat en Ruimte en wat de voorwaarden zijn. Het hoogheemraadschap kijkt uit naar de samenwerking!