Stip aan de horizon

“Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene en schone stad. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de nieuwe ‘groene’ economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen. De gemeente werkt samen met de stad en de regio aan de opgaven waar we voor staan en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld.”

Uitgevoerde activiteiten

In 2022 zijn veel activiteiten uitgevoerd om Capelle te verduurzamen. Deze staan in het Programma Duurzaamheid 2019-2022. Zo is er gewerkt met Energiecoaches, het Capelse Energieloket, Energieboxen, collectieve inkoopacties en het Winteroffensief. Ook vrijwilligers hebben actief bijgedragen via bijvoorbeeld een warmtebeeldenactie. Mede hierdoor is het energieverbruik verlaagd en de opwek van duurzame energie verhoogd. Voor het vergroten van het aantal aardgasvrije woningen zijn onderzoeken en verkenningen gestart in vier gebieden.

Om Capelle te beschermen tegen hitte en wateroverlast heeft de gemeente ingezet op groene daken en groene tuinen en terreinen. Dat is gebeurd via subsidies en acties zoals het NK Tegelwippen. Spullen krijgen steeds vaker een tweede leven door de Kringloopwinkel, het Repair Café, de voedselbank, de Speel-o-theek en de ophaaldienst Byewaste. Maar ook Capelse bedrijven hebben zich ingezet voor circulaire bedrijfsvoering en ketensamenwerking.

Resultaten

Energietransitie: doelen in zicht

In de monitor is te zien dat steeds meer Capellenaren zelf duurzame energie opwekken. Het aantal zonnepanelen vertienvoudigde tussen 2015 en 2022 naar 54.662. Ook rijden steeds meer Capellenaren elektrisch. In september 2022 reden er bijna 900 volledig elektrische auto’s en voor het opladen daarvan waren er al 570 laadpunten. De doelen voor 2022 zijn hiermee in zicht. Het energieverbruik in de gemeente is gedaald en de duurzame opwek van energie gestegen. Lees verder voor meer resultaten voor de energietransitie.

Aardgasvrij: op koers

Ongeveer 32% van de woningen in de gemeente is aardgasvrij of klaar om aardgasvrij te worden. Verdere verkenningen voor aardgasvrij wonen zijn in volle gang. De voortgang is goed, maar er moeten nog wel flinke stappen worden gezet. Lees verder over de resultaten voor aardgasvrij wonen.

Klimaat: extra stappen zetten

Op het gebied van klimaat zijn niet alle doelen bereikt. Het aantal groene daken ging van ongeveer 3.000 m2 in 2019 naar 8.000 m2 in 2022. Dat is minder dan het doel van 9.000 m2. Lees verder over de resultaten voor klimaatadaptatie.

Circulaire economie: goede voortgang maar nog veel te doen

De hoeveelheid restafval is sinds 2015 met 40% gedaald tot 186 kilo per bewoner in 2021. De ambitie van 160 kilo per bewoner eind 2022 is in zicht. De gemeente heeft kennisuitwisseling over circulariteit tussen Capelse bedrijven gestimuleerd. Lees verder over de resultaten voor een circulaire economie.

Geeft de gemeente het goede voorbeeld?

Op het gemeentelijk vastgoed liggen momenteel 3.300 zonnepanelen en voor 1.500 extra panelen is geld gereserveerd.* Van de openbare verlichting is 55% voorzien van ledlampen. Het gemeentelijk wagenpark bestaat uit steeds meer elektrische voertuigen en ook ander materieel zoals bosmaaiers en zaagmateriaal is nu elektrisch. Lees verder over wat de gemeente zelf doet aan verduurzaming. (*Note: in een eerdere tekst stond 2.800 panelen in plaats van 3.300. Die informatie was verouderd.)

Programma Duurzaamheid 2023-2026 in ontwikkeling

De gemeente is inmiddels gestart met het opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026. Gesprekken met Capellenaren zelf zijn hier belangrijk onderdeel van. Dit gebeurt via onder andere het burgerpanel, het jongerenpanel en inloopmomenten om mee te praten. Ook worden ondernemers en maatschappelijke organisaties betrokken bij de ideevorming.