Meer groene daken in Capelle aan den IJssel

Capelle kan de huidige weersextremen relatief goed opvangen. Het grootste deel van de gebouwen is gebouwd op stevige betonpalen, waardoor Capelle geen groot probleem kent met houten palen. De stad ligt aan de Hollandsche IJssel en de Maas, goed beschermd door keringen en dijken. Maar het klimaat verandert en dat heeft ook gevolgen voor Capelle aan den IJssel. De gemeente had als ambitie gesteld om 9.000 m2 aan groen daken te hebben aan het einde van 2022. Dit is bijna gelukt. Het totaal is uitgekomen op 7.808 m2 groen dak.

Wat is er gedaan?

In maart 2022 is de leidraad voor ‘Weerkrachtig Capelle’ vastgesteld. Het project Waterweg Arica is gebruikt om het effect van bijvoorbeeld van groene parkeervakken en groenstroken te toetsen. De gemeente heeft samen met Capellenaren en belangenorganisaties ‘wijktours’ gehouden door de openbare ruimte, die tot belangrijke inzichten hebben geleid. Deze krijgen een belangrijke plaats in het Programma Buitenruimte dat nu wordt opgesteld. De samenwerking met partners in de ‘waterketen’ is verder ingevuld en de gemeente heeft particulieren gestimuleerd om hun gebouwen en terreinen te groener te maken, via onder andere subsidies en het NK Tegelwippen.

Monitor Programma Duurzaamheid 2022

In de Monitor Programma Duurzaamheid 2022 leest u meer over de activiteiten die zijn ondernomen om Capelle aan den IJssel een duurzame, groene en schone stad te maken in 2050. Ook vindt u de resultaten hierin terug.