Minister Ollongren (BZK) stelt 40 miljoen extra beschikbaar voor het geven van leningen aan VvE’s om energiebesparende maatregelen te nemen. Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit daarmee naar 600 miljoen euro.

Looptijd
Met het extra geld kunnen verenigingen van eigenaars leningen met een langere looptijd, tot 30 jaar, afsluiten. Met die leningen kunnen vergaande duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. De maatregelen maakt de maandelijkse aflossing lager. Tot nu toe konden slechts leningen met een looptijd van 10 tot 15 jaar worden afgesloten. Bovendien kunnen nu ook particulieren een energiebespaarlening aanvragen om een nieuwbouwwoning alsnog aardgasvrij te maken. Het gaat dan om woningen die nog met een oude bouwvergunning gebouwd zijn; sinds medio 2018 worden er in principe geen vergunningen meer afgegeven voor woningen met een gasaansluiting.

Vraag
Het Nationaal Energiefonds werd vijf jaar als revolverend fonds opgericht door het rijk, samen met co-financiers Rabobank, ASN Bank en de Council of Europe Development Bank (CEB). De vraag naar leningen uit het fonds neemt toe: in 2018 werd voor ruim 113 miljoen aan leningen verstrekt, evenveel als in 2016 en 2017 samen. Het NEF heeft in 5 jaar tijd voor 247 miljoen euro aan leningen verstrekt. Daarnaast is er nog voor meer dan 100 miljoen euro aan aanvragen in behandeling. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is fondsmanager van het NEF.

Bron: www.binnenlandsbestuur.nl