De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt u makkelijker uw gebouw te verduurzamen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De SVVE bestaat uit drie onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt. De drie onderdelen zijn:

Wat is een oplaadpuntenadvies?

Vanaf 1 januari 2024 biedt de SVVE twee subsidies aan voor het opladen van elektrische auto’s op parkeerplaatsen van een VvE. Wilt u een goede afweging en keuze maken over opladen? Vraag dan de subsidie aan voor oplaadpuntenadvies. Wilt u de basislaadinfrastructuur laten aanleggen? Vraag de subsidie aan voor de basislaadinfrastructuur.

Een oplaadpuntenadvies is een advies van een bij de Kamer van Koophandel (KvK) ingeschreven deskundig adviseur. Hierin staat hoe u als VvE op een toekomstbestendige manier oplaadpunten op de eigen parkeergelegenheid realiseert. Een adviseur voert hiervoor ter plaatse een inspectie uit. Als dat nodig is, voorziet de adviseur het advies van een niet-technische samenvatting met daarin alle relevante informatie voor de leden van de vereniging.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag is 75% van de advieskosten (inclusief btw), met een maximum van € 1.500,-. U kunt één keer een subsidieaanvraag voor oplaadpuntenadvies indienen. Dit kan voor de eigen parkeergelegenheid van een gebouw of meerdere gebouwen. Er is een budget van € 10.000.000. De looptijd is tot 31 december 2027.

Aanvragen

Ga voor meer informatie en aanvragen naar rvo.nl.