De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt u makkelijker uw gebouw te verduurzamen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De SVVE bestaat uit drie onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt. De drie onderdelen zijn:

Subsidie voor Energieadvies

Wilt u weten hoe u in uw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren, wat de kosten hiervoor zijn en wat het oplevert? Laat dan een energieadvies opstellen. U kunt dit combineren met procesbegeleiding en/of een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMJOP).

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan de maximaal vastgestelde subsidiebedragen.

Let op: u vraagt de subsidie achteraf nadat het advies is uitgebracht aan.

Aanvragen

Ga voor meer informatie en aanvragen naar rvo.nl.