De SVVE is voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Deze subsidie helpt u makkelijker uw gebouw te verduurzamen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

De SVVE bestaat uit drie onderdelen waarvoor u apart subsidie aanvraagt. De drie onderdelen zijn:

Subsidie voor Verduurzamingsmaatregelen

U kunt subsidie aanvragen voor isolatie of andere energiebesparende maatregelen, een warmtepomp, een zonneboiler of bijvoorbeeld een centrale aansluiting op een warmtenet.

De maatregelen waarvoor u subsidie kunt krijgen

  • energiebesparende isolatie en HR-glas
  • aanvullende energiebesparingen door bepaalde ventilatie, energiedisplays, (slimme) thermostaten en het dynamisch waterzijdig inregelen van het verwarmingsyteem
  • het ‘zeer energiezuinige pakket’ (ZEP), ofwel isolatie van dak, gevel, kozijnen en déuren plus een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie
  • duurzame warmteopties zoals een warmtepomp en zonneboiler of een centrale aansluiting op het warmtenet

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag verschilt als u voor 1 maatregel subsidie aanvraagt of voor meerdere. Totaal budget: € 48.500.000. Looptijd: tot 31 december 2027.

Aanvragen

Ga voor meer informatie en aanvragen naar rvo.nl.