De gemeente Capelle aan den IJssel werkt aan het aardgasvrij maken van de wijk Florabuurt (en omgeving). We werken hierin samen met de gemeente Rotterdam en de twee woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam.

Aanbesteding

Begin 2021 konden warmteleveranciers die stadsverwarming willen leveren in de Florabuurt en omgeving zich aanmelden. Eneco en Ennatuurlijk hebben zich daarvoor aangemeld. Sinds vorig jaar zijn wij in gesprek met deze twee partijen om tot het beste aanbod te komen voor stadverwarming.

Positie Ennatuurlijk

Het is duidelijk geworden dat Ennatuurlijk geen concurrerend aanbod kan indienen. Ennatuurlijk heeft geen eigen stadsverwarming/netwerk in de Rotterdamse regio en het is voor Ennatuurlijk niet mogelijk gebleken om binnen de voorwaarden en het tijdspad van de aanbesteding een duurzame bron te ontwikkelen of te contracteren. Daardoor heeft Ennatuurlijk besloten om zich terug te trekken uit de aanbesteding van aardgasvrij Prinsenland-Het Lage Land-Florabuurt en omgeving.

Het vervolg

Dit betekent dat er nog één gegadigde overblijft, namelijk Eneco. Met Eneco gaan we door met de aanbesteding. We selecteren nog steeds op prijs én kwaliteit. Eneco moet hieraan voldoen. We gaan dus voor het beste aanbod voor de wijk en voor uw woning.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Onderstaand vindt u nog een aantal vragen en antwoorden. Ook kunt u ons bereiken via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

FAQ

– Betekent dat dat het al zeker is dat Eneco de nieuwe warmteleverancier wordt?
We voeren nog steeds het gesprek met Eneco zoals we dat in eerste instantie gepland hebben. Bij een aanbesteding bestaat de mogelijkheid dat een partij uitvalt als het niet voldoet aan de wensen en eisen van de gemeente. Het is dus nog niet zeker of Eneco de nieuwe warmteleverancier wordt

– Wat betekent dit voor mij als bewoner?
Voor u verandert het uitstappen van Ennatuurlijk niets. De komende maanden gaan we verder in gesprek met Eneco over het aanbod. De verwachting is dat we eind dit jaar weten of Eneco de aanbesteding heeft gewonnen. U wordt via de nieuwsbrief en de klankbordgroep op de hoogte gehouden van dit proces. Heeft u zich nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief van Duurzaam Capelle? Schrijf u dan in via www.duurzaamcapelle.nl/nieuwsbrief.

– Is het nu nog wel een eerlijk proces?
Het aanbod voor bewoners om over te stappen op stadsverwarming moet zowel op prijs en kwaliteit aan eisen voldoen. Het proces is daarom nog steeds hetzelfde.

– Mag die aanbesteding wel doorgaan met 1 partij?

De aanbestedingsvorm waar wij voor gekozen hebben, is een concurrentiegerichte dialoog. Dat is een manier van aanbesteden waarbij wij het gesprek zijn aangegaan met Ennatuurlijk en Eneco om tot het beste aanbod voor stadsverwarming te komen. Een mogelijke uitkomst van deze procedure is dat een partij zich terugtrekt als zij niet kunnen voldoen aan de voorwaarden. We mogen dus doorgaan met één partij. Dat is ook vastgelegd in de Aanbestedingswet (2012).


Laatste berichtgeving

Laatste bericht april 2022.

Bericht november 2021.

Bericht juli 2021.