Betaalbare duurzame energie

Is stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving haalbaar en is het betaalbaar? Deze twee belangrijke vragen willen wij beantwoorden. We werken samen met de gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam en Havensteder aan een onderzoek naar de financiële haalbaarheid van duurzame energie in de Florabuurt en omgeving. Omdat we willen dat de woonlasten van bewoners gelijk blijven, berekenen we wat de overstap naar stadsverwarming kost. Hiervoor gaan wij in gesprek met warmteleveranciers via een aanbesteding. In deze aanbesteding zijn wij op zoek naar een marktpartij die samen met ons dit (financiële) plaatje kan uitrekenen. En die na een gunstig aanbod en positieve besluitvorming door de gemeenteraad aan de woningeigenaren een aanbod gaat doen. De verwachting is dat dit onderzoek waarin de haalbaarheid wordt bepaald, uiterlijk eind 2022 afgerond is. Op dat moment besluit de gemeenteraad of we verder gaan met stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Als dit besluit positief is, krijgen woningeneigenaren een aanbod voor aansluiting op stadsverwarming. Huurders worden door de woningcorporatie geïnformeerd. Welk (aard)gasvrij alternatief u kiest, is een vrijwillige keuze.

Eerste stappen in de warmtetransitie

2050 lijkt nog ver weg. Maar ook in Capelle gaat het om veel woningen die aardgasvrij gemaakt moeten worden. Daarom gaan we nu al aan de slag in diverse wijken. De eerste, onderzoekende stappen zijn al gezet. In 2019 heeft gemeente Capelle aan den IJssel de warmtetransitie agenda vastgesteld. Hierin zijn zowel Rivium en Florabuurt en omgeving aangewezen als gebieden waar mogelijk de eerste stappen kunnen worden gemaakt in de warmtetransitie. In de Florabuurt en omgeving is het een mooie kans om de overstap naar duurzame energie tegelijk te maken met activiteiten uit de, nu nog in concept, gebiedsvisie Florabuurt.

Kaart van Florabuurt, Molenbuurt en Bloemenbuurt

Wat wordt bedoeld met Florabuurt en omgeving? 

Op het kaartje hierboven ziet u het totale gebied dat nu meegenomen wordt in de verkenning naar stadsverwarming. We onderzoeken samen met warmteleveranciers voor welke woningen het goedkoper is om aan te sluiten op stadsverwarming in plaats van op een ander duurzaam alternatief voor aardgas. Dat betekent dat het gebied waar de stadsverwarming mogelijk komt, nog aangepast kan worden. Ook onderzoeken we wanneer de aansluiting dan mogelijk zal zijn. De raad beslist uiteindelijk. 

Op het kaartje hierboven ziet u het gebied dat wij bedoelen met ‘de Florabuurt en omgeving’. Hierin liggen de straten Akkerwinde, Haagwinde, Bongerd, Dotterlei, Wilgenhoek en Wingerd. Ook worden de Molen- en Bloemenbuurt hierin meegenomen.

Heeft u vragen?

We kunnen ons voorstellen dat u een aantal vragen heeft over de ontwikkelingen rondom stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Of kent u iemand die niet mag ontbreken in de klankbordgroep? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.