Subsidies en acties

Om bewoners, bedrijven en organisaties te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen stelt de gemeente Capelle aan den IJssel subsidie beschikbaar en biedt zij collectieve acties aan.

Er zijn ook landelijke subsidieregelingen. En overzicht van alle subsidies kunt u makkelijk vinden op de website www.energiesubsidiewijzer.nl. De subsidies van de gemeente staan ook op deze website.

Subsidie groene daken of groene gevel
Een groen dak heeft veel voordelen. Het is een buffer bij regenafvoer, het neemt stofdeeltjes op uit de atmosfeer en het werkt isolerend. In de zomer kan het tot wel drie a vier graden koeler blijven dan in een huis met een gewoon dak. Dat zie je ook direct terug in de energierekening. In combinatie met zonnepanelen kunt u zelfs dubbel besparen.

Wie overgaat tot het aanleggen van een groen dak, kan een subsidie van 25 euro per m² aanvragen. Ook is er subsidie beschikbaar voor groene gevels. Klik hier voor meer informatie en de voorwaarden voor de subsidie. Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan subsidie aan via het aanvraagformulier.

Collectieve inkoopactie zonnepanelen
Het Energiecollectief Capelle (ECC) heeft samen met de WoonWijzerWinkel en de gemeente Capelle een zonnepanelenactie ontwikkeld. Met de aanschaf van zonnepanelen bespaart u fors op uw energierekening, tot wel € 700,- per jaar. Bovendien genereert u met de zonnepanelen eigen, schone stroom. Hiermee draagt u bij aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en helpt een duurzame toekomst voor de komende generaties te realiseren. Investeren in zonnepanelen is momenteel lucratiever dan een spaarrekening. Het gemiddelde rendement van zonnepanelen is meer dan 6%.  Tijdens het traject krijgen alle Capellenaren die zich aanmelden begeleiding van ervaren adviseurs en een persoonlijk advies dat past bij de eigen woning.

Heeft u interesse in zonnepanelen?  Stuur dan een e-mail naar duurzaam@capelleaandenijssel.nl.

Capelle bespaart energie: een energiescan voor gereduceerd tarief
Wilt u ook voor een gereduceerd tarief een energiescan van uw woning en zien hoe u op uw energierekening kunt besparen? U kunt zich hiervoor dan nu aanmelden. De scan wordt door een energieadviseur van Susteen afgenomen. Vervolgens wordt een woningverbeterplan voor u opgesteld waarmee u maatregelen kunt nemen voor het realiseren van een comfortabele en energiezuinige woning met lagere woonlasten. In veel gevallen biedt Susteen hierbij garantie op de energiebesparingen. Vooral bij woningen, die vóór 1976 zijn gebouwd, kan veel winst worden behaald.

Aanmelden kan via deze link. Heeft u nog een vraag of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Klantenservice van Susteen via 088-3334424. Het reguliere tarief voor een energiescan is €150,-.Voor de eerste 200 inschrijvers betaalt de gemeente een bijdrage in de kosten en bedraagt het actietarief slechts €45,00.

Update: Er is nog plek voor 90 inschrijvingen. Inmiddels hebben 110 Capellenaren zich ingeschreven voor de actie.

 

Oplaadpalen voor elektrische auto’s
De gemeente investeert de aankomende jaren in het uitbreiden van het aantal laadpalen in de openbare ruimte. De gemeente heeft hiervoor een contract afgesloten met ENGIE voor het plaatsen van de E-laadpalen. Met het plaatsen van extra oplaadpunten leveren we een bijdrage aan duurzame mobiliteit én voorzien we de toegenomen bezitters van elektrische auto’s. Elektrische auto’s zijn schoon, stil en zuinig, en dat is goed voor de luchtkwaliteit en de leefomgeving.

Heeft u een elektrische auto en interesse in een oplaadpaal? Dien dan uw verzoek in via www.laadjeauto.nl. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

  •  u beschikt niet zelf over een parkeerplek op eigen terrein.
  •  een laadpaal in de openbare ruimte is altijd openbaar en dus niet persoons- of adresgebonden;
  • u beschikt over een elektrische voertuig. U moet dit aantonen door middel van een (voorlopige) koop- of leaseovereenkomst.

De gemeente wil de zestig oplaadpalen in maximaal twee jaar aanleggen. Het ligt aan het aantal verzoeken die er ingediend worden hoeveel er geplaatst worden. Zestig is het maximum en hierbij geldt op is op. Wie wil zien waar al oplaadpunten zijn, kan terecht op www.oplaadpunten.nl

Leningen
Het kan slim zijn om geld te lenen voor energiebesparing. Zeker als de besparing op uw energierekening genoeg is om de maandelijkse kosten van de lening te dekken. En als de lening eenmaal is afbetaald, profiteert u blijvend van lagere energielasten!  Daarnaast zorgen energiebesparende maatregelen voor meer comfort en blijkt steeds vaker dat ze het waardebehoud van de woning positief beïnvloeden. Eigenaren van bestaande woningen en Vereniging van Eigenaren kunnen geld lenen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen met de Energiebespaarlening. Dit is een door de Rijksoverheid opgezet fonds.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiebespaarlening.nl.

Meer lenen voor duurzame nieuwbouw
Koopt of bouwt u een huis dat Nul-op-de-Meter* is  dan mag u tot € 27.000 euro meer lenen. Ga voor meer informatie naar uw hypotheekadviseur of bank.

*Bij een Nul-op-de-Meter woning krijgt u (van de bouwer) de garantie dat de woning in een jaar tijd net zoveel energie opwekt (door warmtepomp en zonne-energie)  als een gemiddeld gezin in deze woning verbruikt.