Het Winteroffensief bestaat uit vier acties: de Energieklussers, een proef met Energie Kadokaarten voor woningeigenaren, Energieadvies voor VvE’s en afspraken met woningcorporaties om sociale huurwoningen te verduurzamen en zo de energierekening van huurders omlaag te krijgen.

Energieklussers: 1095 bezoeken afgelegd

De Energieklussers kwamen langs bij bewoners in heel Capelle. Ze bekeken samen met de bewoner hoe er bespaard kon worden. Ze gaven tips en monteerden meteen energiebesparende spullen, zonder kosten voor de bewoner. Ledlampen werden verreweg het meeste geplaatst, gevolgd door waterbesparende douchekoppen en aan/uit-stekkers. Capellenaren die geen spontaan bezoek van de klussers kregen, konden deze ook zelf aanvragen. De inzet van de Energieklussers is goed ontvangen door de bewoners. De gemeente denkt erover om de inzet van de Energieklussers te verlengen.

“Vorige week bezoek kreeg ik bezoek van een ontzettend aardige energiecoach. Hij legde alles goed uit en heeft bij ons een nieuwe douchekop gemonteerd. Vervolgens is hij verder in ons gebouw bij vele bewoners langs gegaan. Heel goed initiatief.” Ria Hoes

“Het is een dure tijd en alle beetjes helpen. De klusser kwam dus eigenlijk als geroepen. De klusser heeft de temperatuur van de ketel lager gezet, maar het is door de ventilator en folie nog net zo warm.” Dide Kornet

Proef met Energie Kadokaarten: 47 kaarten ingewisseld voor isolatiematerialen

Isolatie levert vaak de grootste energiebesparing op. De gemeente startte daarom een proef om driehonderd woningeigenaren met een laag inkomen, hoge energierekening en een slecht geïsoleerd huis te helpen. Zij kregen het aanbod om met een financiële bijdrage van 750 euro zelf hun huis te isoleren. 47 Capellenaren haalden isolatiematerialen op om hun huis te isoleren. 29 kaarten zijn nog niet verzilverd. Dit najaar bekijkt de gemeente of deze aanpak vaker ingezet gaat worden.

Capels Energieconvenant voor extra verduurzamen van sociale huurwoningen

Om energiearmoede onder huurders terug te dringen, hebben woningcorporaties Havensteder, Woonbron en Woonzorg samen met de gemeente afgesproken zich hier extra voor in te spannen. De corporaties geven de komende maanden aan de gemeente aan hoe zij dit willen aanpakken. De gemeente draagt 500.000 euro bij aan de plannen.

“De extra inzet moet leiden tot een lagere energierekening van de bewoners en mag niet leiden tot een hogere huur”, aldus wethouder Sjoerd Geissler. “We hebben de corporaties om plannen gevraagd waarmee huurders kunnen besparen op hun energierekening. Denk aan het vervangen van enkel glas of het plaatsen van tijdschakelaars in algemene ruimten.”

Gratis Energieadvies voor Vereniging van Eigenaars

Voor VvE’s is samen energie besparen niet altijd makkelijk. Denk aan keuzes voor bijvoorbeeld isolatie, aan financiering en onderlinge overeenstemming. Tien Verenigingen van Eigenaars krijgen daarom gratis advies om inzicht te geven in wat er in hun gebouw technisch mogelijk is. In het rapport komen ook maatregelpakketten, met daarbij de kosten en baten voor de leden van de VvE’s. Met die informatie kunnen VvE’s concrete  plannen maken voor verduurzamen van het gebouw. De komende maanden worden deze rapporten besproken met de besturen en beheerders van de VvE’s.

Meer acties waar Capellenaren aan mee kunnen doen

Nu het Winteroffensief op zijn einde loopt, is de gemeente gestart met een collectieve inkoopactie voor isolatie. Hier is nog een aantal plekken voor vrij. Na de zomer volgt er een collectieve inkoopactie voor isolatieglas. Ondertussen is het nog altijd mogelijk om een Energiecoach en een Energieklusser aan te vragen.