Rookgassen in uw woning

Het komt helaas nog veel voor dat appartementseigenaren gebruik maken van een ‘open verbrandingstoestel’. Denk aan een keukengeiser, gashaard of oude cv-ketel. Deze toestellen halen hun verbrandingslucht uit de ruimte waarin het toestel staat of hangt. Bij een afvoerloze geiser komen de rookgassen direct terecht in de woning. Maar ook bij toestellen die op een rookkanaal zijn aangesloten kunnen rookgassen in uw woning terecht komen.

Vermijd de combinatie met een afzuigkap

Gebouwen en woningen worden steeds beter geïsoleerd. Hierdoor verdwijnt natuurlijke ventilatie via kieren en nemen de gezondheidsrisico’s toe. Het gebruik van afzuigkappen vergroot de risico’s. Als u mechanische ventilatie gebruikt, is het noodzakelijk dat u alle open verbrandingstoestellen vervangt door een andere veilige optie.

Voor u en uw buren

Let op: het gevaar geldt niet alleen voor uzelf als bewoner, maar ook voor uw buren!

Wat de VvE kan doen

Heeft u nog open verbrandingstoestellen, dan kunt u het volgende doen:

  • Agendeer het onderwerp op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
  • Informeer de eigenaren over de gevaren voor henzelf en de medebewoners in de flat.
  • Stimuleer vervanging van de open verbrandingstoestellen, eventueel door gezamenlijke inkoop.
  • Geef het advies aan alle eigenaren om in de appartementen een brand/CO-melder op te hangen.

De VvE kan extra brand/CO-melders ophangen in de buurt van gemeenschappelijke afvoerleidingen. Als deze zich in de buurt van een trappenhuis bevinden, dan is het verstandig om ook daar een of meerdere brand/CO-melders op te hangen.

Meer informatie bekijken

U leest meer over de risico’s op koolmonoxidevergiftiging op rivm.nl en op nederlandvve.nl.

Subsidie voor het alternatief

Wilt u uw oude cv-ketel en geiser vervangen, maak dan gebruik van de subsidie voor duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Hieronder vallen subsidie voor een warmtepomp voor het verwarmen van uw huis en tapwater.

Vraag het onze Helpdesk voor VvE’s

Heeft u vanuit uw VvE vragen op juridisch, technisch, financieel of duurzaam gebied? Wilt u eens van gedachten wisselen of heeft u een concrete vraag? Neem contact op met onze Helpdesk voor VvE’s.