Wat is een geveltuin?

Een geveltuin is een smalle groenstrook direct tegen een gevel, muur of afscheiding van maximaal 45 centimeter breed. Dat is anderhalve trottoirtegel. Een geveltuin zit dus direct aan de straat, op openbare grond.

Kosten geveltuin

De kosten van de aanleg van de geveltuin zijn voor de gemeente. De gemeente legt de geveltuin aan als het verzoek is goedgekeurd, past de bestrating aan en brengt opsluitbanden met zwarte grond aan. U betaalt zelf voor de inrichting met beplanting, benodigd gereedschap en het onderhoud van de geveltuin.

Voorwaarden

Een geveltuin:

 • is een smalle groenstrook direct tegen een gevel, muur of afscheiding van
 • is maximaal 45 cm breed (1,5 trottoirtegels)
 • heeft een minimale restbreedte van het trottoir van 1,20 m
 • bevat geen bomen of boomvormende struiken
 • heeft geen hekje of muurtje als afscheiding
 • geeft geen overlast voor passanten in de vorm van overhangende en/of gedoornde takken
 • belemmert niet de zichtbaarheid van openbare verlichting, straatnaambordjes en dergelijke

Wie doet wat?

 • De huiseigenaar moet akkoord gaan met de aanleg.
 • De huiseigenaar moet voor de beoordeling bij de aanvraag een locatietekening aanleveren waaruit duidelijk wordt waar de geveltuin (bij voorkeur) geplaatst moet worden.
 • De gemeente verwijdert de bestaande tegels en stelt de opsluitbanden.
 • De bewoner is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de geveltuin. De gemeente houdt het recht de geveltuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing.
 • Kabels en leidingen mogen niet beschadigd raken. Werkzaamheden vanwege omleggingen/storingen kunnen door nutsbedrijven zonder toestemming plaatsvinden.
 • Als u verhuist moet de straat hersteld worden door de gemeente, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt.
 • De door de geveltuin ingenomen openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente.

Heeft u een vraag of interesse in een geveltuin?

Neem contact op via gronduitgifte@capelleaandenijssel.nl of stuur uw verzoek naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer, unit Project- en Ingenieursbureau, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.