Wil je een gratis geveltuin aanvragen? Neem dan contact op via aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl of stuur je verzoek naar: Gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer, unit Project- en Ingenieursbureau, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

Wat is een geveltuin?
Een geveltuin is een smalle groenstrook direct tegen een gevel, muur of afscheiding van maximaal 45 centimeter breed. Dat is anderhalve trottoirtegel. Een geveltuin zit dus direct aan de straat, op openbare grond.

Kosten geveltuin
De kosten van de aanleg van de geveltuin zijn voor de gemeente. De gemeente legt de geveltuin aan als het verzoek is goedgekeurd, past de bestrating aan en brengt opsluitbanden met zwarte grond aan. Je betaalt zelf voor de inrichting met beplanting, benodigd gereedschap en het onderhoud van de geveltuin.

Voorwaarden

 • een geveltuin is een smalle groenstrook direct tegen een gevel, muur of afscheiding van
 • maximaal 45 cm breed (1,5 trottoirtegels)
 • de restbreedte van het trottoir dient minimaal 1,20 m te zijn
 • de gemeente verwijdert de bestaande tegels en stelt de opsluitbanden
 • de bewoner is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de geveltuin. De gemeente houdt het recht de geveltuin op te ruimen in geval van overlast of verwaarlozing
 • bomen of boomvormende struiken zijn niet toegestaan
 • als men verhuist moet de straat hersteld worden door de gemeente, tenzij de volgende bewoner de verantwoordelijkheid overneemt
 • de door de geveltuin ingenomen openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente
 • kabels en leidingen mogen niet beschadigd raken. Werkzaamheden vanwege omleggingen/storingen kunnen door nutsbedrijven zonder toestemming plaatsvinden
 • het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding van de geveltuin te plaatsen
 • overlast voor passanten in de vorm van overhangende en/of gedoornde takken/ struiken moeten voorkomen worden
 • openbare verlichting, straatnaambordje en dergelijke moeten zichtbaar blijven
 • de huiseigenaar moet akkoord gaan met de aanleg

Heb je een vraag of interesse in een geveltuin?
Stuur dan een e-mail naar aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.