Voor welke investeringen geldt het borgstellingskrediet?

Het borgstellingskrediet is 75% van het kredietbedrag. De looptijd van de garantie op de BMKB-G financiering is verlengd naar maximaal 12 jaar. De regeling is toepasbaar op groene investeringen. Onder groene investeringen worden verstaan:

  • Bedrijfsmiddelen zoals opgenomen in de EIA-energielijst
  • Overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • De aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Waar kunt u als ondernemer terecht?

U kunt zich melden zich bij  uw kredietverstrekker, dit zijn zowel banken als non-bancaire financiers. Bekijk een overzicht van financiers die deelnemen aan de BMKB. Ondernemers in grootbedrijf, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, vastgoed en in de financiële sector zijn uitgesloten van deze regeling omdat zij hun eigen ondersteunende instanties/regelingen hebben.

Meer informatie

Bekijk de volledige informatie via rvo.nl.