Voor wie?

De subsidie is voor particuliere verhuurders en institutioneel beleggers. Wilt u weten of u binnen de doelgroep valt? Volg dan de stappen in de beslisboom op rvo.nl.

Waar krijgt u subsidie voor?

Deze subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen, onderhoudsmaatregelen en energieadvies. Per woning krijgt u maximaal € 6.000,- subsidie. In totaal ontvangt u maximaal € 400.000,- subsidie.

Let op: Bij een bedrag lager dan € 125.000 vraagt u de subsidie achteraf aan. Bij een hoger bedrag vraagt u de subsidie aan vóór het uitvoeren van de maatregelen.

Enkele belangrijke voorwaarden

  • U bent als verhuurder minimaal één dag eigenaar van de woning vóórdat u subsidie aanvraagt;
  • De woning waar u subsidie voor aanvraagt, moet al een huurwoning zijn voor de start van de verduurzamingsmaatregelen. En de woning wordt minimaal één dag voordat u de subsidieaanvraag indient, verhuurd. U kunt dit aantonen met een ondertekend huurcontract;
  • U start met de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen vanaf 1 april 2022;
  • De uitvoering van de maatregelen is of wordt gedaan door een bouwinstallatiebedrijf. De uitvoering mag u niet zelf doen;
  • U heeft geen andere subsidie aangevraagd of gekregen voor de activiteiten(en) waarvoor u de SVOH aanvraagt.

Aanvragen

Voor de volledige informatie over deze subsidie, alle voorwaarden en het aanvragen van de subsidie kunt u terecht op rvo.nl.