Hoe werkt de subsidie?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) keert de subsidie uit in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh aan elektriciteit.

Elk jaar stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een basisbedrag per type installatie vast. Dit is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om een installatie voor de energiecoöperatie of VvE rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar van uw aanvraag geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen. Er is elk jaar een nieuwe aanvraagronde tot 1 april 2026.

Budget

Het budget voor de openstelling in 2023 was € 150 miljoen. Hiermee kunnen energiecoöperaties en VvE’s naar verwachting 44.000 huishoudens van duurzame energie voorzien. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026. Op dit moment is nog niet bekend wat het bedrag wordt.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaat de RvO uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Mocht er op een dag meer budget aangevraagd worden dan er beschikbaar is, wordt er binnen die dag geloot.

Aanvragen

De aanvraagperiode in 2023 loopt van 9 januari tot en met 1 november. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie op rvo.nl