Sinds 1 maart 2022 is de tweede ronde van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) geopend. Met een verhoogd budget van € 150 miljoen kunnen energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) flink meer huishoudens van duurzame energie voorzien. Naar verwachting kan het gaan om een jaarlijkse energieproductie van meer dan 120.000 MWh. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van 44.000 huishoudens.

Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) de subsidie uitkeert in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

De SCE keert subsidie uit in de vorm van een bedrag per duurzaam geproduceerde kWh energie. Elk jaar stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) per type installatie basisbedragen vast op advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om een installatie voor energiecoöperaties en VvE’s rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

Budget

Het budget voor de volgende openstelling in 2022 is € 150 miljoen. Er volgt jaarlijks een nieuwe openstellingsronde tot 1 april 2026.

De budgetverdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Hierbij gaat RvO uit van een volledige aanvraag die voldoet aan de eisen van de regeling. Mocht het budget op een bepaalde dag overtekend raken (er is dan voor meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is), dan wordt er binnen die dag geloot. De loting bepaalt dan welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Aanvragen

De volgende openstelling is van 1 maart 2022 09:00 uur tot en met 1 december 2022 17:00 uur.

Kijk voor meer informatie op RVO.nl