0% rente voor lagere inkomens

Huishoudens met een verzamelinkomen van maximaal € 45.014,- bruto krijgen dankzij een subsidie van het Rijk vanaf 1 november de Energiebespaarlening van het Warmtefonds aangeboden tegen 0% rente. Zij lossen hun lening maandelijks af, maar betalen geen rente gedurende de gehele looptijd. Ernst-Jan Boers, bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefonds: ‘Het Nationaal Warmtefonds wil een duurzame en comfortabele woning voor alle huiseigenaren mogelijk maken met laagdrempelige en betaalbare financiering. Voor deze specifieke groep mensen is het vaak lastig om de middelen te vinden om te investeren in duurzaamheid. Met het introduceren van deze renteloze lening hopen we een flinke drempel weg te halen, zodat dit wel mogelijk wordt.’

Tot € 5.000,- lenen zonder aflossing

Het Nationaal Warmtefonds heeft naast de 0%-lening nu ook een Energiebespaarlening met combinatielening ontwikkeld voor mensen die geen of onvoldoende leencapaciteit hebben om hun verduurzamingswens te realiseren. Boers: ‘Er zijn in Nederland veel mensen die door hun financiële situatie eigenlijk nergens kunnen aankloppen voor een lening en dus ook niet kunnen profiteren van lagere maandlasten door hun woning te verduurzamen. Via het Nationale Warmtefonds kunnen zij nu maximaal € 5.000,- lenen zonder daarover rente te betalen en zonder de eerste vijf jaar te hoeven aflossen. Na vijf jaar bekijken we de financiële situatie van de aanvrager opnieuw om te bepalen of de lasten vanaf dat moment zelf gedragen kunnen worden.’

Kijk hier voor een overzicht van alle leenvormen en voorwaarden.