De reuzenberenklauw is een ‘invasieve exoot’. Deze plantensoorten komen van oorsprong niet in Nederland voor. Hierdoor hebben ze geen natuurlijke vijanden. Dat betekent dat ze zich makkelijk kunnen verspreiden en hierbij andere plantensoorten verdringen. De Reuzenberenklauw is een plant met witte bloempjes die wel 2 tot 4 meter hoog kan worden!

Waarom doen we hier iets aan?

Omdat de reuzenberenklauw zich zo snel verspreidt, krijgen andere soorten minder kans om te groeien. Dat is niet goed voor de biodiversiteit. Andere soorten verdwijnen dan op den duur, en dat willen we niet! Daarom proberen we de invasieve exoten – waaronder de reuzenberenklauw – zo snel mogelijk aan te pakken. Daarnaast kan deze soort ook gezondheidsklachten bij mensen en dieren (bijvoorbeeld honden) veroorzaken. De plant kan onder andere brandblaren veroorzaken. Erg vervelend natuurlijk.

Wat doen we eraan?

Allereerst is het belangrijk om te weten wáár de reuzenberenklauw groeit in de gemeente. Zo kunnen we na het verwijderen controleren of deze plant weg is gebleven. Bij deze soort is het belangrijk dat deze verwijderd wordt, voordat de plant zaadjes maakt. En zich zo dus verder kan verspreiden. Dit herhalen we regelmatig, ongeveer 10 x per jaar. Zo is de kans het grootst dat deze ongewenste plant wegblijft.

Helpt u mee?!

We willen graag weten waar de reuzenberenklauw allemaal groeit in Capelle. Wij doen ons uiterste best om dit in kaart te brengen, maar we kunnen uw hulp ook goed gebruiken! Ziet u een plant waarvan u denkt dat dit een reuzenberenklauw is? Meld dit dan bij de gemeente. Alvast dank hiervoor!

Vrijwilligers gezocht

Op dit moment is het groeizaam weer. Het verwijderen van de planten heeft prioriteit. Daarom gaat de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel in het weekend hard aan de slag om de reuzenberenklauw weg te ‘steken’. De Natuurvrienden kunnen altijd mensen gebruiken die willen meehelpen de reuzenberenklauw weg te halen. Zin in? Mail naar voorzitter@natuurvriendencapelle.nl.