Het college van burgemeester en wethouders is akkoord gegaan voor het treffen van de eerste stappen omtrent het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De eerste stap is om de maatregelen te treffen die wettelijk vereist zijn in het kader van de wet informatieplicht en de verplichting van energielabel C aan kantoorgebouwen. In totaal worden 10 locaties verduurzaamd, waaronder het gemeentehuis, de gemeentewerf, de brandweerkazerne en het Isala theater.

Programma Duurzaamheid 2019-2022
In het programma Duurzaamheid 2019-2022 is opgenomen dat we ons gemeentelijk vastgoed verduurzamen. We maken hierbij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare natuurlijke bronnen, zoals licht (en schaduw), warmte, wind en water, om zo de behoefte aan energie te beperken. Waar we toch meer energie nodig hebben, beperken we het gebruik daarvan door goede isolatie en slimme energiezuinige installaties. We zorgen er daarom voor dat een flink deel van ons eigen vastgoed aan het eind van uw collegeperiode minimaal een energielabel A heeft. We monitoren de energieprestaties van onze vastgoedportefeuille continu, passen ons vastgoed beheerst en verantwoord aan en willen het gedrag van onze huurders/gebruikers beïnvloeden door energieverbruik inzichtelijk te maken en op gezette tijden met hen door te spreken.

De verduurzamingsmaatregelen zijn niet alleen gebaseerd op ambities, maar ook op wetgeving. Per 1 januari 2023 dient elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal een energielabel C hebben.