Update in het kort
Wij zijn met Eneco in gesprek over stadverwarming. Het was onze bedoeling om u als buurtbewoner nog dit jaar te informeren over wat de overstap voor u betekent en welke kosten het met zich meebrengt. Omdat wij nog niet alle informatie hebben, informeren wij u hier later over, in het eerste halfjaar van 2023. Hieronder leest u welke stappen er zijn gezet en welk vervolg u mag verwachten.

Wie werken er samen en voor welke buurten?
De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam werken aan het aardgasvrij maken van het gebied Prinsenland, Het Lage Land en de Florabuurt en omgeving. Het gebied in Capelle aan den IJssel bestaat uit de Florabuurt, Molenbuurt, Bloemenbuurt Oost, Bloemenbuurt West en Akkerwinde/Haagwinde. Daarvoor onderzoeken wij de mogelijkheid om stadsverwarming aan te leggen.

Voortgang onderzoek
Begin 2021 konden warmteleveranciers van stadsverwarming zich aanmelden. Daarop hebben Eneco en Ennatuurlijk gereageerd. Sinds vorig jaar zijn wij met hen in gesprek om tot het beste aanbod te komen voor de buurten. Na het terugtrekken van Ennatuurlijk dit voorjaar praten wij door met Eneco.

Vervolggesprekken met Eneco
Doel van de gesprekken is een goed aanbod te bereiken en helderheid te krijgen over wat de overstap voor u betekent en welke kosten het met zich meebrengt. Hierbij spelen onder andere landelijke vragen mee zoals wie eigenaar van de warmtenetten wordt en onderwerpen als het temperatuurniveau van het warmtenet en de verdeling van kosten en risico’s.

Subsidies en financieringsmogelijkheden
Ook werken wij aan een totaaloverzicht van subsidies en financieringsmogelijkheden. Het kabinet heeft met Prinsjesdag bekend gemaakt 200 miljoen beschikbaar te stellen om de aanleg van warmtenetten te stimuleren. De verdeling daarvan wordt nog bepaald.

Verwachting besluit over stadsverwarming in uw buurt
Op basis van de aankomende gesprekken en (landelijke) keuzes, beslist de gemeenteraad in het eerste halfjaar van 2023 of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. Deze planning is onder voorbehoud van het bekend maken van de landelijke subsidieregeling in het eerste kwartaal van 2023.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via duurzaam@capelleaandenijssel.nl.